Искане за свикване на извънредна сесия бе депозирано днес в Общинския съвет в Пловдив. Под него подписа си сложиха 22 общински съветници, които подкрепиха предложението на ГЕРБ за заседание на Общинския съвет, което да възложи на кмета на Община Пловдив да вземе мерки за преустановяване на изпълнението до изясняване на всички факти и обстоятелства относно пълнотата на строителната документация за цялостното изпълнение на проект "Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител" и бул. “Марица - юг“ – инженеринг".

"Благодарим на колегите от всички партии и независими съветници, подкрепили предложението ни за решение по този важен за града ни казус", заяви председателят на групата на ГЕРБ в Общинския съвет Йордан Илиев.

Според Правилника и правомощията му председателят на ОбС трябва да насрочи заседанието със следния дневен ред:

1. Представяне и обсъждане на проекта, кореспонденция с фирмата- изпълнител, строителни книжа и разрешителни за "Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител" и бул. “Марица юг“ – инженеринг".

2. Представяне и обсъждане на кореспонденция с Управляващия орган на ОП РР относно възможни финансови корекции при изпълнение на проект "Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител" и бул. “Марица юг“ – инженеринг".

3. Представяне на протоколи от обсъжданията от Обществения съвет, създаден от ОбС - Пловдив, за контрол на разходването на средствата от заема по "Фонд за устойчиви градове". Представяне на протоколите от обществените обсъждания за заема, финансиращ изпълнението на проект за "Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител" и бул. “Марица - юг“ – инженеринг".

4. Да вземе решение за преустановяване на изпълнението до изясняване на всички факти и обстоятелства относно пълнотата на строителната документация за цялостното изпълнение на проект "Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител" и бул. “Марица юг“ – инженеринг".

Решението за свикване на извънредна сесия бе взето вчера на заседание на ръководството на ГЕРБ в Пловдив.