За 2 часа днес аптеки в цялата страна затвориха врати, а някои заплашват да прекратят договорите си със здравната каса. Националният протест на фармацевтичния бранш е срещу предложени от здравното министерство промени в начина на отпускане на лекарства по Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Но не срещу самите изменения, които и според тях улесняват пациентите, а срещу по думите им "липсата на финансово обезпечаване на аптеките".

Сега наш събеседник е управителят на НЗОК проф. Момчил Мавров, който ще ни каже какво точно се случва и защо има такова напрежение. Здравейте, проф. Мавров.

Добър ден.

На първо място искам да ви попитам, какво е становището на НЗОК за промените в Наредба 4?

Това, което ще кажа е, че ръководството на НЗОК подкрепя публикувания проект за промени на Наредба 4. Преди всичко целта на тези промени е по-лесен достъп на пациентите до необходимите им лекарствени продукти, които се заплащат изцяло от бюджета на Здравната каса, в това число да се намали административната тежест в хода на предписване и отпускане на тези лекарствени продукти. Но има и друга цел. Другата цел е да се ограничат предпоставките, които стимулират отпускането на отделни лекарствени продукти на отделни рецепти. Известно е, че възнаграждението на аптеките, тоест, тяхната комисионна за дейността им по отпускане на медикаментите не е на база брой пациенти или диагнози, а е на база брой рецепти. Една такава регулация в отношенията само стимулира издаването и обслужването на повече рецепти и затова този модел трябва да бъде променен. Искам да обърна внимание на някои числа, ако ми позволите, използвам случая. Преди всичко, заложените в настоящия закон Законът за бюджета на касата за 2024 г.  средства, които са предназначени за това възнаграждение на аптеките са близо 17% повече от средствата в предходния бюджет, тоест за 2023 г. Тези средства са малко над 36 млн., за сведение на слушателите. Следва да се има предвид, че плащанията към аптеките се увеличиха драстично, ако през месец януари т.г. отчетохме разходи в размер на 1,8 млн. лв., то през март те бяха вече 3,4 млн. лв, а през май, забележете, вече са 5,9 млн. лв. И още нещо, за месеците юни и юли, следващите месеци след май, от районните здравно осигурителни каси отчетохме заявки за разходи в размер на над 8 млн. лв. всяка. Какво означава това? Това означава, че към 31 юли общият размер на тези плащания вече ще е около 34 млн. лв. или близо 94% от средствата, заложени в годишния бюджет на НЗОК. На практика за месец август се очертава един недостиг на средства за разплащания към аптеките. И този недостиг може да се компенсира най-рано септември, към края на септември т.г.  Ще обърна внимание отново, това компенсиране може да се случва и да се случи само при възможност за прехвърляне на средства от други показатели в Закона за бюджета на касата или пък от резерва на касата, например, ако това е възможно.

Да, разбирам. Защо аптеките казват, че са ощетени, а вие не смятате така?

По този въпрос ще ви дам няколко числа само и вие сами ще си направите изводите. Ако към 31 май касата е заплатила лекарствени продукти на стойност около 44 млн. лв., то  плащанията към аптеките за дейността им по отпускане на същите тези продукти е 24 млн. лв., което се равнява близо на 56% от стойността на самите лекарствени продукти. Друг интересен факт е, че не се отчита някакво значително отклонение в броя на болните или пък на регистрираните заболявания. От една страна няма значителен ръст при болните, това искам да кажа, а в същото време има много повече искания за пари за рецепти, това прави впечатление.

Възможен ли е консенсус и споразумение в този публичен спор?

Като изпълняващ длъжността управител на касата, аз съм стопанин на публичните средства за здраве. Това са нашите и вашите пари, и съм назначен за такъв, и като такъв се старая именно отговорен стопанин на тези публични пари. Това, което мога да кажа е, че ще спазвам всяка буква на закона и на нормативните актове, като консенсус е винаги възможен. И НЗОК е винаги готова за диалог, който се надявам да предстои в най-скоро време.