Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" на Радио "Фокус" Кирил Велчев, изпълнителен директор на фондация "Пловдив 2019". Фондация "Пловдив 2019“ обявява отворена покана за големи събития и фестивали за обогатяването на културния афиш в Пловдив и утвърждаването на града като фестивална дестинация на културната карта на Европа. Това е четвърта покана след годината на титлата на обща стойност 1 000 000 лева, с ясна посока да запази успешния модел за развитие на наследството от инициативата "Европейска столица на културата“.

Здравейте г-н Велчев, какво да очакваме от отворената покана на фондация "Пловдив 2019" тази година?

Стартира отворената покана за фестивали и големи събития. Традиционно това е програмата, която подрежда събитията, свързани с наследството на “Европейска столица на културата", големите фестивали, музикалните, пък и не до толкова големи събития. Самата покана ще бъде отворена до 4 март. От там нататък комисията ще има един дълъг срок, за да може да селектира проектите, които са кандидатствали. Самата отворена покана няма таван на финансираните проекти, тя е сходна с миналогодишната, която беше част от програмата “Наследство". Общата сума на самата покана е 1 милион лева. Нашето усещане е да дойдат наистина интересни проекти, които да изградят хубавата и лятна програма на Пловдив и на Фондация “Пловдив 2019". 

Нещо приоритетно ще има ли в тази покана сред проектите, какво ще се лансира най-вече?Винаги е много трудно да се каже какво да се лансира. Самата покана, ние така сме работили винаги, тя е създадена на възможно най-демократичния и принципен начин на случване на нещата. Кандидатстват проекти с нови концепции, с нови бюджети, с нова програма за календарната година. Така че комисията ще има нелеката задача да оцени наистина важните проекти за Пловдив. Никога не бих казал кой проект е по-приоритетен или по-малко приоритетен. Важно е да видим наистина хубави събития, които да са пъстри и да изпълнят града с живот, с хора, с туристи, с публика, които да се радват.

Кой може да участва в конкурса и да кажете от колко до колко лева е финансирането за проект?

Аз това казах. Проектите нямат таван на финансирането. Всеки може да кандидатства със сума каквато иска. Като тук е важно да се каже също, че ние не финансираме изцяло проектите, ние така или иначе дофинансираме. 40% има самоучастие, което трябва да бъде от страна на бенефициентите, които кандидатстват. Така че, аз пак казвам, правилата са строго погледнато такива, като миналата година, методиката е такава, каквато сме работили през последните години. И мисля, че тя е доста ясна и дава общи критерии на абсолютно всички, които кандидатстват, така че...

Но да припомним какви са условията и кой може да кандидатства, да припомним.

Да, могат да кандидатстват всички български юридически и неюридически лица, които са регистрирани със собствен булстат, фирми, организации от НПО сектора и т.н. Общо взето, целият спектър от организации НПО, културен сектор в България може да кандидатства при нас. На сайта на Фондацията са самите апликационни документи, там има уточнение, свързано с това какво е необходимо на бенефициентите като документи. Какво е необходимо на бенефициентите при евентуално сключване на договор, респективно и при отчитането на проектите. Отделно от това служителите на Фондацията винаги дават съвети, които са свързани с това хората да се ориентират в самите правила на кандидатстване. Така че това е един, мисля че доста нормален и улеснен процес.

Кога ще се обявят резултатите? Вашият бюджет всъщност все още не е гласуван от Общинския съвет?

Не е гласуван от Общински съвет. Ние преди година направихме едно рамково споразумение, което беше гласувано от Общинския съвет, в което се казва, че по 1,2 млн. лева за 2023, 2024, 2025 г. се гласуват за общинска фондация “Пловдив 2019". А пък ние затова просто пускаме поканата по това време на годината, защото всяко забавяне от тук нататък е как да кажа, не знам дали е точната дума, но е фатално за бенефициентите, за големите фестивали, въобще за събитията, защото те доста по-рано изграждат своята програма по отношение на артисти, участници, музиканти, изпълнители и не само. Така че това е както се казва, последният срок, който ние в момента хващаме, за да можем през 2024 г. да видим една хубаво структурирана програма.

Всъщност, приоритет е Пловдив, всички проекти трябва да касаят Пловдив, независимо, че участниците може да са отвсякъде. Нали така, както досега?

Участниците могат да бъдат от цяла България, но реализацията на проектите трябва да се случва единствено и само в Пловдив, на територията на Пловдив.

Вашият план, на Фондацията, вече беше гласуван през 2023 г. и той е за три години, нали така?

Точно така, да.

Кажете някои от по-важните неща и акцентите във вашата работа?

Планът е свързан с това Пловдив, фондация “Пловдив 2019" и въобще културния живот в града да продължава да се развива с темповете, така както приключихме ние 2019 г.  Реално единодушно тогава Общинския съвет прие, че трябва да има средства за програмата на фондация “Пловдив 2019", които да бъдат как да кажа, продължаване на това, което градът има след годината на титлата. И мисля, че ние го доказахме това нещо и през миналата година с нашата програма, която беше фестивално лято. Изключвам двете години на пандемията, разбира се и там имахме отворени покани. Но нашата цел е единствено и само в това Пловдив да има повече събития, повече програма, публика. И така да бъде по-интересен и привлекателен за туристите, които идват при нас.

Какъв е вашият бюджет, който трябва да се гласува от Общинския съвет?

В момента го дооформяме, работим по него, за да видим какво е свързано и със собствената ни продукция. Искаме респективно да има средства, които да бъдат и по Плана за възстановяване. Градовете трябва да отделят разбира се собствени средства за програма, за да може да кандидатстват при стартиране на програмата от Национален фонд “Култура". Така че още сме в процес на проект на бюджета. Съвсем скоро ще го обявим и него.

Добре, благодаря ви много за информацията.