Основният плюс от присъединяването към платформата TARGET2-Securities е, че българският капиталов пазар вече е наистина отворен към външните европейски пазари. Това съобщи в рубриката "Парите ви на фокус“ по Радио "Фокус“ Васил Големански – заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ, изпълнителен директор на Централен депозитар. 

"В момента много по-лесно се изгражда връзка между Централен депозитар и който и да е друг европейски депозитар и съответно много по-лесно наши инвеститори могат да инвестират във финансови инструменти, различни от българските – да кажем френски, например", каза експертът.  

От друга страна, по думите му, на нашия пазар има поне няколко емитента, които имат огромното желание да бъдат листнати, да търсят и да набират капитал не само в България, но и на европейски пазари. За тях това също отваря възможности, защото когато емисията финансови инструменти е достъпна при нас и през нас към TARGET2-Securities, тя на практика е достъпна за всички централни депозитари, участници в платформата.  

Нещо повече – когато външен инвеститор поиска да има достъп до наша емисия финансови инструменти, по договора за присъединяване към TARGET2-Securities ние сме задължени да качим тази емисия, да я направим достъпна. Обратното важи и за всяка една друга емисия от европейски депозитар, което всъщност е едно голямо предимство, т.е. отвореността и достъпността на пазара. Това е европейска платформа, 100% хармонизирана с европейското законодателство. 

Това означава, че оттук насетне ние също сме 100% хармонизирани, каза още Васил Големански. 

По думите му, ние в момента мигрираме само евро деноминираните емисии, които в голямата си част са облигационни емисии, но това е само първата стъпка. В очакване сме България да се присъедини към еврозоната. Тогава ще се мигрират всички емисии в лева и ще бъдат деноминирани в евро. Ако дружество реши да се котира на Българска фондова борса в евро, тогава също може да бъде присъединено към TARGET2-Securities.  

България и конкретно Централен депозитар вече е част от TARGET2-Securities и както нашият капиталов пазар, така и другите пазари са достъпни за нас, за наши инвеститори и наши емитенти. Това е основният плюс. Останалото е повишаването на стабилността на финансовите пазари, сигурност на транзакциите, добави Големански.