Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер на 30 000 000 лв., за сметка на предвидените в централния бюджет за изпълнение на политики в област "Здравеопазване"“ съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. Това стана ясно след последното заседание на правителството.

Осигуряването на тези средства ще даде възможност за увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на здравеопазването - за Центровете за спешна медицинска помощ за Регионалните здравни инспекции, считано от 1 август 2023 г.