Днес ще се проведе Националното външно оценяване по математика за учениците в 4 клас. Изпитът ще започне точно в 10:00 часа. 

НВО-то ще се проведе в 1738 училища, ангажирани се над 13 600 квестори. 

Учениците ще имат за решаване общо 10 задачи, за които ще разполагат с 60 минути. За децата със специално потребности времето е 90 минути. 

Около 55 хил. ученици се очакват да положат изпита.