Депутатите гласуват Проект за програма на Народното събрание днес. 

Ще бъде разгледано още предложението, внесено от Парламентарна група "Продължаваме Промяната-Демократична България", което представлява Проект на решение за възлагане на Министъра на икономиката и индустрията да предприеме всички необходими действия пред "Централен депозитар" АД по вписването на безналичните акции от община Варна в полза на държавата от капитала на "Международен панаир Пловдив" АД.

Предстои да бъде разгледано и Предложение от Парламентарна група "БСП за България" и първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Възраждане пък са внесли Проект на решение за прекратяване на Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, който също предстои да бъде разгледан днес.

В дневния ред е предвидено още Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.