ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Проф. Виктор Златков: Уникалността на СБАЛАГ "Майчин дом" е в това, че се създава акушеро-гинекологичната школа за България, чиито възпитаници лекуват успешно и у нас, и по света

Проф. Виктор Златков: Уникалността на СБАЛАГ "Майчин дом" е в това, че се създава акушеро-гинекологичната школа за България, чиито възпитаници лекуват успешно и у нас, и по света

Проф. Виктор Златков, изпълнителен директор на СБАЛАГ "Майчин дом" и национален консултант по акушерство и гинекология и зам.-декан на МФ на МУ в интервю за Агенция „Фокус” във връзка със 112-г...

19 Ноември 2015 | 16:30 | Агенция „Фокус”

Проф. Виктор Златков: От началото на годината е налице известно повишаване на броя на ражданията в цялата страна

Проф. Виктор Златков: От началото на годината е налице известно повишаване на броя на ражданията в цялата страна

Проф. Виктор Златков, изпълнителен директор на Университетската акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”, в интервю за Агенция „Фокус” Фокус: Отрази ли се постъпването на служебния кабинет по някакъв начин на „Майчин дом”? Проф. Виктор Златков: На този етап е трудно да се коментира. Министър Ненков и неговият екип показват добри намерения, но за да се реализират повечето неща, са необходими време и пари. А както знаем за момента и двете са дефицит. Впрочем не е редно аз да давам мнение за работата на началника си, но смятам че, както той, така и целият кабинет, се опитват да осигурят спокойствие в обществото с малки, но верни стъпки, с които да се намали напрежението и ние да можем да си вършим качествено професионалните задължения. Фокус: Колко души минават през спешното отделение на „Майчин дом” и успява ли то да поеме всички пациенти? Проф. Виктор Златков: Университетската АГ болница „Майчин дом” от своето създаване преди 110 години приема предизвикателството да осигурява 24 часова спешност за жените с акушерски и гинекологични проблеми не само от София, но и от цялата страна. Годишно през диагностично-консултативния блок на болницата преминават 42 958 пациентки. За 2013 година 6 600 или 15.36% от тях са прегледаните и приети по спешност в извънплановото работно време. За съжаление за момента тази наша дейност не се оценява от обществото. Липсата на достатъчно средства доведоха до ситуация, в която от 6-7 години тази дейност нормативно се изплаща само на определени многопрофилни болници, които отговарят на критерии, описани в съответната методика, по която се сключват договори с Министерството на здравеопазването. Сами разбирате, че моите колеги приемат това, като дискриминация. Друг повод за недоволство е, когато някоя болница, без значение държавна общинска или частна, препратят тежък или рисков случай при нас, независимо дали пациентката е минала по клинична пътека или е елегантно пренасочена като социално слаба. Трябва да кажа, че ежемесечно по тези причини болницата губи заплащане на около 50 случая, които са за сметка на болничния бюджет. Това прави минимум около 200-250 хил. лева годишно, които са от нашите заплати. Съществен момент за напрежение в Спешните приемни кабинети на болницата са и онези пациенти, които смятат, че доболничната АГ помощ няма да реши техните проблеми или пък, че работното време на болницата им е по-удобно. Част от тези пациенти изобщо не са спешни, което води до загуба на финансов ресурс, а в някои случаи и ценно време на персонала. Тези случаи са най-трудни, защото определянето на спешност може да стане само след преглед, а поставянето на цена за тези неспешни прегледи и изследвания ще доведат до рязко недоволство от страна на пациентите и обвинения за липса на качествена медицинска услуга. Фокус: Колко бебета са се родили от началото на година в „Майчин дом? Проф. Виктор Златков: Раждаемостта се определя, не само от медицинската грижа, но и от много фактори, свързани основно с качеството на живот. От началото на годината е налице известно повишаване на броя на ражданията не само в нашата болница, но и в страната като цяло. Дали тази тенденция ще продължи и през следващите години трудно е да се каже поради влиянието на различни здравни и социално-икономически причини. Към 20 август 2014 година дошлите на бял свят бебета в най-голямата АГ болница в страната, са 2678. Момчетата са 1405, а момичетата 1271. Регистърът сочи, че за същия период през 2013 година родените деца, са били 2294 от тях 1254 са момчетата, а момичетата са 1228. В национален мащаб през 2014 година също е налице известно увеличаване броя на новородените спрямо 2013 година. В София през миналата година са били 9 086, докато сега те са 9 905. В страната общо родените за 2014 година са 40 462, а за миналата година са били 38 883. Фокус: Кой са силните страни в лечебно-диагностичната дейност на болницата? Проф. Виктор Златков: Университетската АГ „Майчин дом” София е създател на акушеро-гинекологичната школа в България. Всички основни методи за диагностика и лечения, които се извършват в Европа и по света са част от нашето порт-фолио на медицинските услуги. Уникалното в „Майчин дом” е, че може да се затвори целият цикъл на лечение на една жена, независимо дали има проблеми, свързани със забременяването, износването на бременността, раждането или различните заболявания на женските полови органи. Решаването на проблемите на инфертилитета и в частност на тези със стерилитет започват от най-обикновена стимулация на овулацията при хормонални проблеми, като се мине през вътрематочните инсеминации и се стигне до „тежката артилерия”, каквито са ин витрото техниките с различните му модификации. Има възможност при необходимост да се замразят ембриони и сперматозоиди. В „Майчин дом” има всички възможности за проследяване и лечение на бременните с патология на бременността или съпътстващи заболявания, като хипертония, диабет, сърдечно-съдови заболявания, инфекциозни и други заболявания. Оценката на перинаталния риск в тези клиники, заедно с дейността на друга структура - Националната генетична лаборатория, правят „Майчин дом” пълен лидер в София и в страната при извършването на пренатален и антенателен скрининг на вродените и придобити аномалии на плода. В новата родилна зала на „Майчин дом” предлагаме най-добрите условия за раждане в България, като мониторната система за наблюдение, внедрена единствено при нас, осигурява контрол и регистрация на детските сърдечни тонове и родовата дейност при десет жени едновременно. Друго звено, с уникален характер е Клиниката по неонатология. С базата си от 110 легла, тя е най-голямата в страната и осъществява интензивно лечение на новородени с ниско и екстремно ниско тегло. При средно за страната 8-9% недоносени, в нашата болница те достигат 20%, което означава, че всички рискови бременности се насочват към нас поради огромния опит и значимите успехи на нашите неонатолози при отглеждането на тези деца. В последните години в трите гинекологични клиники се извършват над 3000 операции, като в две трети от случаите се касае за най-големите по обем оперативни интервенции в областта на общата гинекология, урогинекологията, онкогинекологията и репродуктивната медицина. След закупуването на нова ендоскопска апаратура болницата постепенно възстановява своите позиции в миниинвазивната хирургия, което не е случайно, тъй като първите ендоскопски операции в областта на гинекологията са направени в нашата болница. Фокус: Какво направихте и от какво има нужда болницата на този етап? Проф. Виктор Златков: Няма болница, която да няма потребности за реновация на материално-техническата база и от нова апаратура. През последните 5 години извършихме огромни по обем строително ремонтни дейности. Обновихме родилна зала, основния реанимационен и оперативен гинекологичен блок, възстановихме клиниката по репродуктивна медицина, обновихме кръвна банка и изградихме нов подход и ново Спешно-приемно отделение. Всичко това беше съчетано със закупуването на нова апаратура и обзавеждане. Въпреки това, лично аз смятам за свой най-голям успех започналото реновиране на многото дейности, осигуряващи логистиката на качественото медицинско обслужване. Изградихме две противопожарни стълбища с необходимата вентилационна нагнетяваща система, ремонтирахме всички 15 асансьорни уредби, сменихме улуци, покривните конструкции на поликлиниката, като подменихме и 38-годишната дограма на болницата. Много е важно тази година да получим възможност да закупим нова стерилизационна машина, а догодина нов дигитален ренгенов апарат, за да подновим лицензията за тази дейност. В напреднал етап сме в завършването на ремонта на Неонатологична клиника. Чакаме допълнително финансиране за апаратура и болнично обзавеждане. Но за да затворим цикъла за качествени акушерски услуги е необходимо ремонт на послеродово отделение, особено на седмия етаж. Разбира се, списъкът може да бъде продължен, но аз съм привърженик на работа в условията на реалност. Може много да мечтаем и искаме, но по-добре е да свършим това, което можем да направим в максимално кратки срокове. Това неизбежно се оценява от нашите пациентки. За сведение през 2008 година в болницата са родени 2850 деца, а за последните 4 години цифрата често надхвърля 4000 годишно. Фокус: Има ли недостиг на персонал в болницата и от какви кадри се нуждае „Майчин дом”? Проф. Виктор Златков: Откровено казано на този етап този проблем не е съществен за нас, тъй като голяма част от хората в пенсионна възраст имат желание и работят активно, и успешно. Същевременно благодарение на нашите две катедри по акушерство и гинекология, и анестезия и интензивно лечение, както и доброто сътрудничество с факултета по обществено здраве, много млади хора се докосват до красотата в нашата професия и оставят нейни пленници за цял живот. Роселина ПЕТКОВА

26 Август 2014 | 16:29 | Агенция "Фокус"