Като част от Националната система за обучение и категоризация на съдиите (НСОКС), ръководството на Съдийската комисия при федерацията по лека по атлетика обяви провеждането на курс за начинаещи съдии, съчетан с такъв, който трябва да подготви бъдещите ръководни съдийски кадри.

Изпитът за двете нива ще е съобразен с изискванията за начинаещи лица, които тепърва навлизат в областта и за такива, които вече са направили първите си стъпки в лекоатлетическото съдийство.

Курсът ще се проведе онлайн (в изцяло дистанционна форма), като точните дати ще бъдат обявени след записването на кандидатите. Те трябва да изпратят име и фамилия, информация за местоживеене, настояща съдийска категория (ако притежават такава), номер на последна съдийска карта (ако притежават такава) и дата на нейното издаване на e-mail адрес: issk.bfla@abv.bg. Срокът за записване е до 9 октомври 2022 година.

Информация може да бъде намерена и на интернет страницата на БФЛА: www.bfla.org

Ето и текста, публикуван от Съдийската комисия при БФЛА:

"ОФИЦИАЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

ИС на Съдийската комисия при БФЛА, на основание РЕШЕНИЕ №4 от 10.09.2022 г., обявява провеждането на онлайн курс за придобиване на съдийска правоспособност от I/II ниво по НСОКС (Категория A/B) и/или актуализиране на Категория B. (Съгласно правилата на Съдийската комисия при БФЛА Категория B се актуализира на всеки 2 години.)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

За нови съдии/категория А:

Да притежават завършено основно образование; или

Да притежават бившата категория 3-та (в случай, че не са актуализирали своята категория по действащата НСОКС); или

За категория B:

Да притежават завършено средно образование, минимум 2 години съдийски стаж с категория A, като в рамките на последната година са съдийствали минимум в 4 състезания. Без необходимите стаж и категория А се допускат бивши и настоящи състезатели по лека атлетика и лица със спортно-педагогическо образование; или

Да притежават бившата категория 2-ра (в случай, че не са актуализирали своята категория по действащата НСОКС); или

Да притежават категория B (за съдиите, които следва да актуализират своята съдийска категория B на всеки 2 години).

СРОК за заявяване на участие – ДО 9 октомври 2022 г.

Заявяването на участие в курса трябва да бъде направено по електронен път чрез изпращане на e-mail на адрес: issk.bfla@abv.bg не по-късно от 23:59 ч. на 9 октомври 2022 г.

Кандидатите трябва да изпратят:

име и фамилия, град на местоживеене, информация за настояща съдийска категория (ако притежават такава), номер на последна съдийска карта (ако притежават такава) и дата на нейното издаване.

След разглеждане на подадените заявки и уточняване броя на кандидатите ще бъдат определени: дните на провеждане на курса и датата за изпит.

Кандидатите, които актуализират успешно Категория B могат да бъдат допуснати до участие в курс за придобиване на съдийска правоспособност от III ниво по НСОКС (Категория C), който ще се проведе през пролетта на 2023 г.