Сметосъбиращата фирма "Екопак България" се обърна към гражданите на Русе относно забавянето на събирането на разделния боклук в града. Съобщението бе публикувано от Община Русе.

""Екопак България“ уведомява жителите на Русе, че поради затрудненото придвижване на сметосъбиращата техника, свързано със зимната обстановка, ще има известно забавяне в изпълнението на графика за сметоизвозване на отпадъци от съдовете за разделно събиране", съобщават те.

От фирмата уверяват, че ще положат всички усилия през следващите дни сметопочистването да влезе в обичайния си ритъм.