С разгърнати чертежи на масата, проблемите пред проекта за Околовръстен път на Пловдив се решават много по-лесно. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие Николай Найденов на четвъртата поред работна среща на институциите, имащи отношение към реализирането на обекта. Домакин на съвещанието днес в Пловдив беше кметът на Пловдив Костадин Димитров. В него участваха инж. Йордан Вълчев, член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура“, областният управител Илия Зюмбилев, кметът на община "Родопи" Павел Михайлов, представители на проектантите, експерти от АПИ и областната управа, и други.

Заместник-министърът Найденов подчерта, че години наред нищо не е правено по проекта и в отделните му части е много изостанал, а за разрешаването на проблемите сега се работи съвместно с други министерства и държавни институции.

Проектът за Подробен устройствен план - Парцеларен план за ново трасе (югоизточно от Пловдив) по направлението на път II-56 - от пътен възел "Скобелева майка“ на север до изграденото кръгово кръстовище с "Асеновградско шосе“ на юг е внесен за разглеждане в Национална компания "Железопътна инфраструктура“. Очаквам скоро да бъде съгласуван от тях, след това ще бъде внесен за одобрение от Басейнова дирекция в Пловдив и Министерството на околната среда и водите, посочи заместник-министърът.

Той обясни, че след това проектът ще бъде представен и пред Националния експертен съвет по устройство на територията. Нужно е да бъдат извършени и отчуждителни процедури, като крайната цел е издаването на разрешението за строителство. Няма как да започне изграждане, независимо, че има избран изпълнител и осигурено финансиране, без разрешение за строеж и перфектна документация. Това важи за цяла България и за всички пътища и сгради, подчерта заместник-министър Найденов.

Околовръстният път на Пловдив е изключително важен, защото икономическото развитие на града и региона върви с бързи темпове и може да се каже, че тук това е икономическото сърце на България. Ежедневният трафик е много тежък, строителството трябва да е съгласно закона, но е нужно да се ускори темпото, каза Илия Зюмбилев, областен управител на област Пловдив.

"Проектът е разделен на три части. Имаме една част, за която има избран изпълнител и финансиране и е много важно в нея възможно най-скоро да започне строителството. И в тази посока са насочени нашите усилия, заяви кметът на града Костадин Димитров.

Инж. Йордан Вълчев, член на УС на АПИ, представи пред участниците как могат да бъдат направени връзките между Околовръстния път с прилежащите територии и заложените проектни скорости. Обсъдени бяха и пътните връзки с индустриалните зони около Пловдив, други урбанизирани имоти и обработваемите земеделски земи.

Следващата работна среща е на 23 април в Агенция "Пътна инфраструктура“.