Днес областният управител на Пловдив Илия Зюмбилев бе домакин на планирана работна среща във връзка с изпълнението и напредъка на проекта за Околовръстен път – Пловдив. На срещата присъстваха кметът на община "Родопи“ – Павел Михайлов, зам.-кметът на община Пловдив – инж. Тошо Пашов, зам.-кметът на община "Марица“ – Николай Стаматов, директорът на Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) – инж. Йордан Вълчев, експерти от АПИ и ОПУ - Пловдив, изпълнителите на проекта от "Пътпроект“ ЕООД, изпълнителният директор на Сдружение "Бизнесът за Пловдив“ – Александър Стайков, председателят на УС на Сдружение "Бизнесът за Пловдив“ – Максим Митков, управителят на "Стройсервиз“ към Холдинг КЦМ 2000 – Пловдив – Георги Папратилов, и главният секретар на Областна администрация Пловдив – Георги Янев. Обсъдиха се стъпките за по-нататъшната реализация на проектите за околовръстните пътища на Пловдив

Директорът на АПИ поетапно представи актуална информация по изпълнението на проекта за околовръстния път на Пловдив по всички обособени позиции. Присъстващите бяха запознати с напредъка на процедурите, като се очаква до края на 2024 г. да се направи първа копка на първия участък по посока "Скобелева майка“, а за втория участък към същия обект предстоят още доработки и съгласувателни процедури с МОСВ.

Във връзка с изпълнението на първия участък кметът на община "Родопи“ обърна внимание на ограниченията по време на ремонта, които е необходимо да бъдат съобразени с осигуряването на непрекъснат достъп до с. Ягодово и съседните населени места.

В хода на срещата се обсъди потребността от проектиране и изграждане на естакада по посока Пловдив - Асеновград, за да не се пресичат бързите връзки по околовръстния път. Представителите от ОПУ – Пловдив информираха за усложняване на процедурите в някои от участъците на околовръстния път поради граничещите с него частни имоти, тъй като цялото трасе присъства в Общинския устройствен план, но все още не притежава ПУП.

От своя страна Холдинг КЦМ 2000 – Пловдив представиха становището си към проекта за околовръстния път, в което съгласуват високоскоростният път да не се пресича с жп линията, обслужваща предприятието, на едно ниво, като отбелязаха, че е необходимо и извършването на оценка на риска във връзка с превозването на опасни товари.

Всички присъстващи изразиха съгласие, че всички страни трябва да подпомогнат обективно и професионално всички дейности в този процес, като специално потърсиха подкрепата на Областния управител на област Пловдив, за да не се достига до високи щети за заинтересованите участници и за да се ускори изпълнението на околовръстния път на Пловдив в полза на населението и бизнеса.

"Има сериозен напредък в разширението на околовръстния път на Пловдив и съм уверен, че с общи усилия и ангажираност, в максимално кратки срокове, ще се започне работа по отделните участъци по проекта.“ Каза областния управител инж. Илия Зюмбилев