Интервю специално за Plovdiv24.bg с доц.д-р Елена Кантарева, директор на ОИ"Старинен Пловдив, часове преди официалното откриване на късноантична сграда "Ирини" – част от сериен обект "Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия. 

От кога датира късноантична сграда “Ирини"? Кога е открита за пловдивчани?

Късноантична сграда “Ирини"е открита по време на един ремонт в централна градска част през 80-те години от археолозите Здравко Каров и Мина Боспачиева. Решено е да бъде запазена на място, в това подлезно съоръжение. За съжаление не е разкрита цялата сграда, а само една част, може би южната половина от сградата, защото останалата остава под пътното платно и никога не е била разкривана. Това явно е била една жилищна сграда на много богат и заможен собственик, за да е украсена с тези разкошни мозайки. Представлява т.нар. "представителна част на сградата", която е била жилищната част, и приемните помещения на богатия собственик. Функционирала е от III до края на VI век, обясни доц.д-р Елена Кантарева.

Целият подлез затова е наречен и Археологически, тъй като това е част от античния град с две кръстовища. Едното кръстовище е в западната част, а в "Ирини" има едно Т-образно кръстовище, което е изключително любопитно и важно от гледна точка на серийния обект. Това е едно кардо, тоест улица, ориентирана север-юг, която не е част от уличната система. Тя е прекарана специално, за да свърже сграда “Ирини" с входа на Епископската базилика. Затова археолозите считат, че тази богата сграда вероятно може да е била и резиденцията на епископа, отбеляза още доц. д-р Елена Кантарева.

Тя е автор на план-програмата за реставрация, която се случва благодарение на отдаването на концесия на целия подлез от Община Пловдив през 2003 година и благодарение на един грант от посланическия фонд на Държавния департамент на Съединените щати.

Гранта се отпуска целево на общината за реставрация на мозайките и археологията на късноантична сграда “Ирини". През 2024 година сградата бива открита официално за посещения. Тази година се навършват точно 20 години от тогава.

След като през 2023 година беше прекратена концесията, общината възложи този обект за управление на ОИ "Старинен Пловдив".

В какво състояние е заварена сградата след концесионера?

Много важно е било за реставраторите да се демонтира сцената, поставена от концесионера, за да се открие въпросното кардо, част от уличната декумануса, която отива към входа на Епископската базилика, поясни Кантарева. 

Предприети са незабавни мерки да не се влошава състоянието, най-вече свързано с влагата и тази флоресценция на соли, която влияе много разрушаващо и върху камъка и върху свързващите хоросани.Състоянието на мозайките в обекта винаги е било проблемно поради високата подпочвена влага в целия подлез.

"Когато получихме сградата, мозайката беше изключително овлажнена, с много соли по повърхността от влагата, които не са били третирани. Ние веднага предприехме елементарни дейности с поставяне на няколко вентилатора, които да обдухват на ниво мозайка и ремонт на климатичната система, която да осигурява общия климатичен контрол и вентилация на помещението. И много бързо това се отрази на състоянието на мозайката, която е най-чувствителна, пък и на археологията.

По отношение на мозайката са предприети и действия по Закона за културно наследство. Комисия от Министерството на културата е посетила обекта още миналото лято. Все още се очаква протоколът от нея и по тази причина не се предприемат никакви дейности по археологията и мозайките, защото този протокол трябва да даде предписания за някакви действия, обясни още Кантарева.

Какво е бъдещето на късноантична сграда "Ирини"?

Сега отново обектът ще бъде открит за туристически посещения и в него ще има възможност за провеждане на културни събития от всякакъв характер. 

Сградата ще стане част от серийния обект с мозаечно наследство, част от културен маршрут, свързан с античните мозайки, който да започва от късноантична сграда “Ирини", да преминава в близост до Епископската базилика Филипопол и да завършва в Малка базилика. По пътя е имало и още три сгради с мозаечни подове, които отдавна, още 80-те години са проучени, а подовете са демонтирани. Част от тях са експонирани в Регионалния исторически музей.

Идеята е на тяхно място да се поставят информационни табла, които да разказват, че по този маршрут е имало още три сгради с мозаечни подове и къде биха могли да бъдат видени.

“Ирини" е част от обектите, които вече са в индикативния списък на ЮНЕСКО.

Очаква се едва през 2027 година късноатнична сграда, заедно с базиликите, да стане сериен обект на ЮНЕСКО. 

"Това е един доста дълъг процес. Миналата година леко беше променена процедурата по кандидатстване от страна на ЮНЕСКО и даде възможност за представянето на т.нар. предварителна оценка. В този смисъл ОИ “Старинен Пловдив" още през 2023 г. възложи изготвянето на такава предварителна оценка, която ще улесни до голяма степен изготвянето на номинационно досие и внасянето на номинационно досие, това от една страна. От друга страна, общината ще трябва да предприеме действие по изготвяне на План за опазване и управление на серийния обект, което е условие да бъде внесено номинационно досие и да продължи пътя по-нататък", поясни Елена Кантарева. 

Кога "Ирини" започва да посреща туристи и срещу какъв билет?

На откриването утре се очакват и гости от Американското посолство, защото те са силно ангажирани със съдбата на този обект, както и с неговото устойчиво развитие. 

Още на следващия ден - 19 април 2024 г. късноантична сграда "Ирини" – част от сериен обект "Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия" ще започне да приема туристи.

Билетът за посещения ще бъде 5 лева, с отстъпки за ученици, пенсионери и т.н. Вече е инсталирана билетната система.

Гледайте още подробности във видеото!