Четири нови детски съоръжения за деца до 3 и до 12 години вече са монтирани на ул. "Петко Д. Петков"№ 37 в район "Централен". На детската площадка е сложена и ударопоглъщаща настилка, направена е и ограда. Около ремонтираното пространство има и пейки за отдих. Текущи ремонти на съществуващи площадки за игра в "Централен" се извършват и в момента на улиците "Богомил", "Стадион", "Тополница", "Ламартин", "Трапезица", където се подменят различни настилки и съоръжения.

Ремонти се правят и на съществуващите фитнеси на улиците "Капитан Райчо" и "Рожен". Преди броени дни започна и реновирането на пространството на мястото на бившия ресторант "Захарно петле".