Общинският съвет в Дупница прие бюджет 2023 на свое заседание, предаде репортер на "Фокус“. По него общината ще работи в оставащите до края на годината три месеца. Общият му размер е малко над 51 милиона лева или с увеличение от близо 7,8 млн. в сравнение с предходната.

18 съветници подкрепиха финансовата рамка, против бяха 9, а трима се въздържаха. Беше приета промяна в разходната част на бюджета – увеличаване сумата за субсидии на спортните клубове с общо 30 000 лева. Планираните приходи от местни дейности са близо 11 милиона лева. 2,4 милиона лева от тях са заделени за капиталови разходи. 2,1 млн. лева пък са средствата за здравеопазване, които са за издръжка на детските ясли, медицинския персонал и т.н. и са от делегирания бюджет на Община Дупница.

Над 500 хил. лева са заделени за субсидии на спортните клубове в града и селата, както и за стопанисване и поддръжка на спортните обекти. 200 хил. лв. са предвидените средства за култура, като в тях не попадат средствата за читалищата. Най-голямо е перото в сектор "Образование“, където сумата е в размер на над 26 млн. лева. Запазва се и финансирането на двойки за ин витро процедури, стипендии на даровити деца и младежи.

Венцеслав ИЛЧЕВ