Областният управител обяви процедура за възлагане на обществена поръчка за "Обезпечаване с водноспасителна дейност през 2024 г. на 10 неохраняеми морски плажове на територията на област Варна, които са изключителна държавна собственост.

Това са:На територията на Община Варна :

1. "Буните 2-изток“,

2. "Буните 2-запад“,

3. "Фичоза“,

На територията на Община Аврен:

1. "Романтика“,

2. "Камчия – север 1“,

3. "Камчия – север 2“,

4. "Камчия – север 3“ ,

На територията на Община Долни Чифлик:

1. "Шкорпиловци–север“,

2. "Шкорпиловци–юг“,

На територията на Община Бяла :

1. Бяла – Карадере“.

Срокът за подаване на оферти е 29 май 2024 година включително.

Ще бъдат разкрити 10 стационарни спасителни поста с минимум двама спасители на всеки пост с работно време от 08.00 до 18,00 часа всеки ден в рамките на три месеца от подписването на договора, но не по-късо от 15 септември. Спасителните постове се разкриват при спазване изискванията на Наредба за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи и басейните за обществено ползване, като се обозначава със съответните предупредителни и забранителни знаци зоната на спасяване и района на действие.

Областният управител има отговорността да осигури водното спасяване на тези плажове за срок от три месеца. В тази връзка беше изискана и получена от БЧК актуална справка за стойността на 1 спасителен пост за водно спасяване за срок от 3 месеца, която възлиза на 27 хиляди лева. Критерий за морските плажове, за които се обявява обществена поръчка е посещаемостта им от предходния сезон.