Административният съд в Кюстендил потвърди резултатите от проведените избори за Общински съвет – Дупница, предаде репортер на "Фокус“. Делото беше образувано след подадени жалби срещу решение на Общинска избирателна комисия - Дупница, с което е определен резултатът от избора на общински съветници за Община Дупница на проведените избори за местна власт.

В жалбите бяха изложени възражения за допуснати съществени нарушения на изборното законодателство, касаещи валидността на всички протоколи издадени от СИК, поради вписване на неверни обстоятелства в тях. По време на производството от страна на ОИК – Дупница е изразено  становище за неоснователност на жалбата.

Съдебният състав е стигнал да заключението, че не са налице основания за обявяване на избора за недействителен, тъй като не са налице такива нарушения, които водят до промяна на вота на избирателя и да не е възможно да бъде определен резултата от избора. На тази база се потвърждава решението на Общинската избирателна комисия. Съдебното решение подлежи на обжалване пред по-горна инстанция.