Постоянната комисия по образование на НСОРБ избра днес свое ръководство на учредително събрание. За председател бе избран заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев. Негови заместници станаха: Петър Зарев - заместник-кмет на район "Люлин“, Столична община; Виолета Христодулова – председател на Общински съвет Марица; Розалина Русенова – председател на комисия по образование, Общински съвет, Троян; София Колева – общински съветник, ОбС Варна; Радка Караилиева – заместник-кмет на община Родопи; Бояна Танева – общински съветник, ОбС Стара Загора.

В дискусионната си част Постоянната комисия по образование на НСОРБ дискутира с представители на Съюза на архитектите в България възможностите за изграждане на съвременна образователна среда. Един от основните ангажименти на общините в сферата на образованието е поддържането и развитието на материалната база. През последните години бяха осигурени значителни европейски и национални средства, които трябва да бъдат ефективно управлявани и резултатно инвестирани, подчерта изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева.

Членовете на ПК по образование на НСОРБ очертаха някои от основните приоритети и проблеми в своята работа. Част от тях са свързани с интеграцията на образователна, здравна и социалната сфери, липсата на добра комуникация между регионалните структури на МОН и местната власт, което е предпоставка за недобро взаимодействие. Затрудненията по въвеждането на добри практики в управлението на училищата срещат значителна част от общините. Изолацията на общините от процеса на управление на образователната мрежа също бе изтъкната като сериозен проблем, за който ще бъдат необходими консолидираните усилия на специалисти от различни общини.

Сериозни дефицити бяха откроени в Механизма за обхват на децата в училище. Предизвикателство е осигуряването на персонал за обезпечаване на изискванията за кадрово осигуряване на ясли и детски градини, особено що се отнася до здравните кадри. Напрежения в системата поражда голямата ножица между възнагражденията на начинаещи учители и тези на опитни експерти в общинските администрации. Сред системните проблеми е издръжката на създадените в рамките на проекти Центрове за личностно развитие. Липсата на визия за устойчивост при обезпечаване на средствата за дейност е въпрос, който засяга и други сфери на компетентност на общините

Членовете на Комисията коментираха стъпки към прилагането на добрия опит на европейските държави. Водеща европейска практика е управлението на бюджетите на училищата, като инструмент за участието на общините в процеса на подобряване на качеството на образователната система.

Сред членовете на Постоянната комисия по образование са и представители на общини, които демонстрират сериозна активност и иновативни подходи в управлението на училищата на своя територия. Техни представители дадоха заявка за готовност да споделят в рамките на експертната общност препятствията и успехите по пътя си и да обсъждат със свои колеги от страната опита и резултатите от своята работа по промяна на масово наложения модел на образование.