Агенция "Пътна инфраструктура" проектира нов лъч на Околовръстното шосе на Пловдив. Участъкът с дължина 2,6 километра е от магазин "Джъмбо" до пътен възел Царацово - Съединение на АМ "Тракия", където се свързва с Голямоконарско шосе, предава Plovdiv24.bg.

Съществуващото трасе ще бъде разширено до четирилентов път с габарит 23,5 метра. Ще се изградят и локали за обслужване на прилежащите урбанизирани територии. Предвиден е паркинг с 40 места, електричество и вода, както и локална пречиствателна станция. На паркинга ще могат да спират тирове, които идват от магистрала "Тракия" в посока към областите Кърджали и Смолян. 

На пътя ще се монтират автоматични устройства за записване на пътния трафик и ще се изградят стационарни контролни точки, върху които ще се монтират съоръженията за наблюдение. Данните ще се използват за нуждите на АПИ с оглед по-добро планиране на трафика и контрол на пътната безопасност. 

Реконструкцията на път III-805, който попада на територията на общините Марица и Пловдив, е на стойност 60 044 323,42 лева. За средствата се кандидатства по програма "Развитие на регионите".

С реализацията на проекта ще се подобри връзката на малките населени места от територията на Община Марица с областния център Пловдив, както и с останалите населени места от региона. Разширението на пътния участък е част от Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) и касае подобряване на транспортната свързаност и достъпа до здравни услуги на територията на Южен централен регион за планиране от ниво 2. Водещ кандидат в проекта е АПИ, а партньори са Община Пловдив, Община Марица и МБАЛ "Свети Пантелеймон - Пловдив" ЕООД. 

Изпълнението дейностите от концепцията ще допринесе за подобряване на транспортната свързаност и състоянието на комуникационно-транспортната мрежа по линия на трудовата миграция, градско-селски връзки и достъп до социални услуги, в т.ч. здравни услуги. Ангажиментът на пловдивското лечебно заведение е да осигури мобилни кабинети в подкрепа на провеждане на информационни кампании и профилактика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания на територията на Община Марица. 

Изграждането на новия лъч от Околовръстното шосе има отношение към реконструкцията на Голямоконарско шосе, което се финансира от държавния бюджет. Този път също попада на територията на общините Пловдив и Марица. В процес на изпълнение е участъкът от бул. "Дунав" до землищната граница с община Марица (до транспортен възел Царацово III-805 – в участък от км 1+440 до км 2+290). Неговата стойност е 12 500 000 лв. с ДДС. 

Отсечката в обхвата на община Марица е малко над 3 километра и ще струва 39 милиона лева. Проектирането на обекта е в напреднала фаза. Предвижда се този участък да бъде завършен за 18 месеца.