Българският ВиК холдинг е осигурил преди два дни 2 225 000 лева за изграждане на довеждащ водопровод от новите сондажи, направени специално за водоснабдяване на село Брестовица. Това съобщи на нарочна пресконференция кметът на община "Родопи" Павел Михайлов, предава Plovdiv24.bg.

Довеждащият водопровод ще осигури чиста вода в Брестовица от сондажи в землището на село Йоаким Груево, община Стамболийски. Дълбочината им е 60 метра. Площадката е достатъчно отдалечена от река Въча, мангановите отлагания са на голямо разстояние, а подземният поток е от юг към север, обясни инж. Влахова. 

Довеждащият водопровод ще е с дължина около 5-6 километра и ще започва от изграждащата се в момента от ВиК пречиствателна станция "Брестовица-2".  Обектът ще се реализира извън населеното място, минава по общинските пътища и би трябвало да се реализира бързо, смята Михайлов. По неговите думи, ВиК вече е избрал изпълнител и е сключил договор с него.

Михайлов направи ретроспекция на проблема с питейната вода в Брестовица и какво е направила администрацията от 2020 година досега. Изготвен е проект за нов водопровод в населеното място. МРРБ разделя обществената поръчка на две части, като процедурата за ниската и средната зона в селото е възложена на ВиК, а за високата зона и за възстановяването на настилката - на администрацията на община "Родопи".

Финансирането също е разделено. Проектът за ниската и средна зона е на стойност 7 милиона, а за високата зона плюс възстановяването на пътните настилки в регулацията на селото - съответно 3,6 млн. и 10,7 млн. лв.

Михайлов смята, че трябва да има законови промени, според които при екстремни обстоятелства се прилагат съкратени срокове. Припомни, че заради замърсяването с манган на питейната вода в Брестовица още през 2021 г. е обявил бедствено положение.