Офицерският плаж във Варна е един от най-проблемните. Проблемът е близостта на Шокъровия канал, където заради незаконни зауствания, отпъдни води, заедно с дъждовната вода се изливат направо в морето и го замърсяват. Към момента обаче на този плаж водата е чиста, отчитат от РЗИ-Варна.

Не такава е ситуацията в Кранево, където е установено биологично замърсяване на морската вода с ешерихия коли и чревни ентерококи. Най-вероятната причина за замърсяването е авария в пречиствателната станция в "Албена", предаде БНТ.

"Имало е аварийна ситуация, при която са изтекли пречистени отпадни води. Лабораторните резултати в района на аварията и на плаж "Централен" показват по-високо съдържание на чревни ентерококи. Важното е да следваме процедурата, разписана в законодателството, защото и трите плажа, които наблюдавахме имат води с отлично качество", съобщи д-р Светла Ангелова, директор на РЗИ-Добрич.

Вторите резултати от пробите в Кранево ще излязат днес.

"Ешерихия коли и чревните ентерококи най-често причиняват стомашно чревни разстройства, които протичат с различна тежест. По-уязвими са децата и туристите, които нямат имунитет към нашите местни щамове. От 23 зони за къпане по Варненското черноморско крайбрежие, 22 са с отлични качества на водата за къпане. Единственият проблемен плаж е Офицерският, като последните изследвания показват добро качество на водата. Проблемът е близостта на Шокъровия канал. РЗИ извършва мониторинг на морската вода по утвърден график, който не бива да бъде променян", обясни Радка Траянова - главен инспектор, отдел "Здравен контрол" към РЗИ-Варна.