Общината в Кюстендил подкрепя обявения протест на Сдружение "Балканка“ пред сградата на МОСВ, съобщиха от Общината. Протестът е под наслов "Кажете сбогом на Драговищица и на р. Струма“. Община Кюстендил изразява своята подкрепа като пряко заинтересована страна.

"Считаме, че дейността на мините "Подвирови“ и "Горт“ са предпоставка за замърсяване на р. Драговищица, която е трансгранична река и неминуемо ще замърси и р. Струма, на която р. Драговищица е един от основните притоци в кюстендилския регион. Това от своя страна означава и потенциално замърсяване на основните водоизточници за напояване в района, както и на редица питейни водоизточници“, се посочва в позицията.

Община Кюстендил се разграничава от исканата оставка на служебният министър на Околната среда и водите г-н Петър Димитров.