Инвазивният кардиолог д-р Владимир Шурупов от град Томск идва у нас след началото на войната. Той не е съгласен с навлизането на руските войски в Украйна.

"Избягах в Армения, получих и чешка виза, но избрахме България, защото имаме роднини", разказва той пред NOVA.

Съпругата на Владимир - Маргарита, е журналист.

"Има опасност за нея, защото е от независима медия и решихме да напуснем Русия", казва д-р Шурупов.

Така семейство Шурупови се озовава с две деца първо във Варна, а после в Русе.

"Обичам България и много се радвам, че живеем тук. Мисля, че е много подходяща за нас държава", споделя съпругата на д-р Шурупов.

Владимир е на 42 години, инвазивен кардиолог и анестезиолог с научна степен – кандидат на медицински науки. Над 15 години учи и практикува тази професия в Томск. Бягайки от Руската федерация в България, започва живота си отначало.

"Година и половина работих на строеж – тежък физически труд, но с много приятни хора българи. Тренирах си българския език", добавя той.

Владимир и Мария решават да преминат тежкия бюрократичен път – първо по утвърждаването им като политически бежанци и после – да легализират дипломата на д-р Шурупов.

"Две години е тази битка с бюрократичната машина за получаване на статут и след нея имаме отново някакви бюрократични препятствия. Изглежда, че България няма необходимост от лекари", добавя Маргарита.

Владимир е оценен от ръководството на русенската болница, но тъй като дипломата му не е призната, той е назначен на служба.

"Не е лекарска професия, но е лекарска среда и за мен е добре. Мога да чета ЕКГ, зная ехокардиография, коронарография, всичко зная, но има забрана от закона", казва лекарят.

На Владимир и Маргарита Шурупови помага Ваня Добрева. Тя е доброволец от Варна. Ваня и нейната организация са помогнали на близо 600 медицински лица - бежанци от Украйна, Русия и Близкия Изток да започнат работа по специалността си. Жената недоумява защо от МЗ спъват легализирането на дипломата точно на д-р Шурупов.

"Той представи всички документи, които се изискват от МЗ, по списък от сайта им, но получи писмо, на което и аз, и адвокатът ни се затруднихме да отговорим. Така и не разбрахме какво точно искат. Другият документ е академична справка за часове. Сравнихме с други дипломи, които са минали, и те съдържат всички часове на преминатото обучение", обяснява председателят на Асоциация "Хипофиза".

От Министерството на здравеопазването отговориха на запитване на медията по казуса с д-р Шурупов така: "Действително към подаденото от г-н Владимир Сергеевич Шурупов заявление е налично "Приложение към диплома на специалист“, издадено от Сибирски държавен медицински университет към Министерството на здравеопазването на Руската федерация, в което са посочени изучаваните учебни дисциплини и брой "учебни часове/астрономически часове“, но не се съдържа информация каква част от часовете са предвидени за аудиторна заетост и каква за извънаудиторна заетост (самостоятелна подготовка). 

Важно е обаче да се отбележи, че предвид статута си на бежанец, ако г-н Владимир Сергеевич Шурупов среща трудности във връзка с представянето на посочения по-горе документ, е необходимо да информира за това в писмен вид министъра на здравеопазването.

Според Мария Петрова, която е адвокат по медицинско право, държавата трябва да се намеси в казуса и да помогне, а не да пречи в случая на лекар със статут на политически бежанец.

"Фактът, че той е бежанец, показва, че той е препятстван да е в добри отношения с държавата си. Тук трябва да се намеси държавата със съответната агенция, която има международноправни механизми, и да изиска документи в срокове и да не се създават обструкции и утежняване на процедурата по признаване на квалификация", казва още тя.

Според Ваня Добрева от Варна проблемите идват от лекарското съсловие.

"Резистират Български лекарски съюз и Български зъболекарски съюз, защото, ако пуснем тези от Украйна, ще дойдат и тези от Киргизстан и ще работят за по-ниски заплати, което не е основателно за мен", обяснява тя. 

Владимир и Маргарита Шурупови са доволни и на това, което имат тук, но смятат, че могат да дадат повече на тяхната втора страна – България.

"Радвам се, че имам работа и пари. Мога да живея. Имам апартамент и чакам да започна като лекар след легализиране на диплома", казва д-р Шурупов.