"Спаси София" обричат обществения транспорт на София на бърза и почти сигурна будна кома. Това написа общинският съветник Карлос Контрера в личния си профил във Facebook, видя "Фокус"

Ето какво още добави той:

Тяхното предложение за финансова рамка за 2024 г. на обществения транспорт е крайно недъгаво, необмислено, пълно е със счетоводни грешки и гарантира само мизерия и разредени разписания на градския транспорт. Великите управленци от Демократична България и "Спаси София" (докладът не е подписан от представител на ПП - не случайно) са внесли предложения, които обезкървяват градския транспорт.

На първото разглеждане в комисията по транспорт направих кратък разбор на показателите, предложени от спасителите на София. Така например "Столичен електротранспорт" е с намалени признати разходи за дейността (заплати, електроенергия, горива, материали, части, ремонти - текущи и основни) и при експлоатационен разчет според спасителите от 134 млн. лв. в рамката се залагат 70.8 млн. лв. и евентуално 66 млн. лв. компенсации за покриване на загуби (те обаче са намалени спрямо 2022 година. 

Само за заплатите на електротранспорта ще са нужни 75-79 млн. лв. в зависимост от това дали ще бъдат назначени водачи и сервизен персонал, който липсва. Кой и как ще покрие този дефицит - не ми беше отговорено. Нещо повече - дори евентуално да се изплатят на дружеството тези общо 134 млн. лв. там не са включени отложените основни ремонти на трамваи и тролеи от 2022 и 2023г., както и никакви капиталови разходи за подобряване условията на труд - ремонт на депа, халета, сервизни помещения; не са включени и изцяло амортизациите, както и в пълен обем нужните резервни части и материали, специализирани инструменти, работно облекло, специализирано облекло и т.н.

Друг пример - Столичен автотранспорт, който изпълнява най-големият обем от превозната задача в София. При разчет за заплати около 100 млн. лв. в предложението за рамка са включени 100.9 млн. лв. Т.е. ще се плащат евентуално само заплати?! А разходите за горива, части, ремонти, разходите за подобряване на условията на труд, т.е. ремонт и оборудване на гаражи и сервизи? Общите разходи за дейността възлизат по разчет някъде на 194 млн. лв., в които са включени и нужните основни ремонти на автобуси, както и текущите ремонти през 2024г., които са неизбежни по технологичните планове. Евентуално те ще бъдат покрити с едни 71 млн. лв. компенсация. А другите? Отделно от това дружеството има неразплатени задължения за 2023 г. около 16 млн. лв. и още към 3 млн. лв. просрочени за първо тримесечие на 2024 година.

Това е само част от картината и тя показва, че спасителите на София водят наземния транспорт към прогнозиран дефицит, колапс и състояние на будна кома. Средният разход за издръжката на един гараж в автотранспорта е около 56-58 млн. лв. и то, ако не са заети всички щатове за водачи. Умножено по три (гаражите Земляне, Дружба и Малашевци) излиза, че около 168-174 млн. лв. е необходимата издръжка, а се залагат 100.9 млн. лева. Към тази издръжка следва да се прибавят най-малко разходите за лизингите на автобусите, които са към Централно управление. 

Въобще имаме една пълна каша. Според зам.главният спасител на София било заложено дружеството да е на печалба! Е, как ще реализира печалба като тръгва с пасив от 16-19 млн. лв. стари задължения и с цена, която не покрива и текущите разходи? Мистерия. В същото време в номинално отношение цената на км. пробег на Столичен автотранспорт се увеличава с 0,07 лв. до 5.14 лв./км. пробег. Умножено по транспортната задача от 33 млн. км. на година излиза, че при всичките проблеми автотранспортът ще получи евентуално увеличение с 2.3 млн. лв. повече спрямо цената от 2022 и 2023 година.

Чух от спасителите на София много общи приказки и аргументи, но не чух нито едно число, което да оборва моя анализ и разчети. Нещо повече - сами си противоречат! Хем твърдят в доклада си, че ще има увеличение на приходите от карти (дългосрочни превозни документи), хем залагат по-малко общински компенсации за такива в общинския бюджет спрямо 2022 и 2023 г.? Кое е вярното?

Поставих въпроса и за над 50 трайно спрели автобуси по гаражите, които чакат части и ремонти. Как ще се финансира това при положение, че се осигуряват пари за заплати, горива и евентуално за малко части (за текущ ремонт, а не за отложени основни ремонти)? Никакъв отговор. На склад като материални запаси автотранспорта почти няма части. 

Откъде ще дойдат тогава? От Космоса или от добрата фея? транспортната логика на "Спаси София" дрънка на кухо! В следващите дни ще внеса алтернативно предложение и призовавам всички общински съветници - без значение от политическата ни принадлежност, да се обединим и да подобрим финансирането за градския транспорт, защото той е кръвоносната система на града. Да оставяме тази система на едно голо доверие на доказани некадърници е безумно!