Пловдивският окръжен съд в процедура, протекла по реда на съкратеното съдебно следствие, наложи на подсъдимия по НОХД №840/2023 г. Любомир Петров наказание в размер на една година и шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал.1 от НК отложи изтърпяването на горното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 години и 6 месеца.

Подсъдимият Любомир Петров призна изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, поради което размерът на така наложеното наказание е определен след редуцирането с 1/3, съгласно чл. 58а ал.1 от НК.

Със същата присъда Окръжният съд наложи на подсъдимия Любомир Петров и глоба в размер на 4000 лева.

Подсъдимият Любомир Петров бе признат за виновен за това, че в периода от 14.09.2020 г. до 16.09.2020 г. в Карлово и в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, е използвал платежен инструмент – банкова /дебитна/ карта, издадена от "Банка ДСК“ АД на името на Красимира Куковска, без съгласието на титуляра – нейните наследници Д. П. и М. П., и деянието не съставлява по-тежко престъпление, като всички тегления са на обща стойност 4000 лева – престъпление по чл. 249 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.