Събирачите на трюфели, гъби и горски плодове могат да подават заявления за издавена на позволително изцяло онлайн. Това обявиха от Северноцентралното държавно предприятие-Габрово, като уточниха, че гъбарите могат да използват новата електронна система, предаде кореспондент на "Фокус“. Процесът е напълно безплатен и не изисква електронен подпис или други специализирани средства за идентификация.

От предприятието уточняват, че електронният регистър позволява да се подават заявки за позволителни само за месеца, следващ заявлението. При онлайн подаване, ползвателите на недървесни горски продукти трябва да посочат своите данни и контакти за обратна връзка – телефонен номер и имейл адрес, както и да приложат съответните платежни нареждания и/или позволително, издадено от друго държавно предприятие. Срокът за издаване на документа е пет работни дни и позволителното може да бъде получено в някое от териториалните поделения на предприятието или на посочен е-мейл, подписано с електронен подпис, ако това е заявено. Важно условие е ако заявителят е избрал да го получи на хартия, той предварително да посочи в кое стопанство от обхвата на СЦДП (областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград) иска да се случи това. При този случай, когато позволителното е издадено, заявителят получава известие на посоченият от него имейл адрес и може да го вземе от посоченото от него стопанство. По изключение заявления може да се подават и на място в някое от 16-те държавни ловни и горски стопанства в обхвата на СЦДП, но този тип услуга се таксува съгласно утвърден ценоразпис.

СЦДП изрично предупреждава, че заявления, изпратени на служебния имейл адрес няма да бъдат взети под внимание.