Предстоят планови прекъсвания на електрозахранването в Русе, видя "Фокус".

Сряда, 26.06.2024 г.:

В периода 25.06.2024 - 26.06.2024 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Червена вода, ТП 7, улици: "Оборище", "Стоян Заимов".

В периода 24.06.2024 - 28.06.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сандрово, ТП 5 и улиците: "Александър Стамболийски", "Васил Петлешков", "Витоша", "Гагарин", "Д. Благоев", "Захари Стоянов", "Пирин", "Райко Даскалов", "Славейков", "Трети Март", "Хан Крум", "Юрий Гагарин".

В периода 24.06.2024 - 26.06.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сандрово, ТП 2 и улиците: "Ал. Стамболийски", "Бузлуджа", "Витоша", "Марица", "Местност Лозята", "Пирин", "Радецки", "Родопи", "Сергей Румянцев", "Славянска", "Средна Гора", "Странджа", "Трети Март".

На 26.06.2024 от 09:00 ч. до 14:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Хотанца, абонатите захранени ТП-4 и улиците: "Александър Стамболийски", "Бузлуджа", "Васил Левски", "Георги Бенковски", "Здравец", "Никола Вапцаров", "Стоян Заимов", "Тома Кърджиев", "Шипка". Включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване", ВЕИ и базови станции на мобилни операто и, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.

На 26.06.2024 от 09:00 ч. до 10:30 ч. и от 14:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Юделник: ТП 1, ТП 2, ТП 5, ТП "Помпена станция ВиК"; Улици: "Хан Крум", "Абритус", "Ана Вентура", "Арда", "Васил Левски", "Възраждане", "Георги Димитров", "Д. Стефанов", "Димитър Благоев", "Дунав", "Иван Вазов", "Искър", "Леон Таджер", "М. Спасов", "Малчика", "Марица ", "Митко Палаузов", "Мургаш", "Мусала", "Найден Киров", "Осъм", "Пирин", "Рила", "Родопи", "Средна гора", "Трети март", "Хан Аспарух", "Хан Крум", "Хан Кубрат", "Христо Ботев", "Христо Смирненски", "Цар Калоян", "Черно море", "Юри Гагарин. Включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване", ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.

На 26.06.2024 от 09:00 ч. до 10:30 ч. и от 14:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Хотанца: ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, МТП "Водохващне", ТП "Горско стопанство разсадник", ТП "Кравеферма", ТП "Помпена станция Горско стопанство", МТП "ТКЗС"; Обекти: Сондаж, Станця Помпена; Улици: "Ангел Гецов", "Ал. Атанасов", "Алеко Константинов", "Александър Стамболийски", "Ана Вентура", "Ан ел Кънчев", "Бузлуджа", "Васил Левски", "Витоша", "Георги Бенковски", "Георги С.Раковски", "Здравец", "Иван Вазов", "Кирил и Методий", "Мария Луиза", "Неофит Рилски", "Никола Й. Вапцаров", "Никола Парапунов", "Пирин", "Райна Княгиня", "Св.Св.Кирил и Методий", "Свети Георги", "Свобода", "Стоян Заимов", "Тома Кърджиев", "Хаджи Димитър", "Христо Ботев", "Чавдар войвода", "Чешмището", "Шипка", "Яне Сандански". Включително кабелни операт ори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване", ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.

Четвъртък, 27.06.2024 г.:

В периода 24.06.2024 - 28.06.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сандрово, ТП 5 и улиците: "Александър Стамболийски", "Васил Петлешков", "Витоша", "Гагарин", "Д. Благоев", "Захари Стоянов", "Пирин", "Райко Даскалов", "Славейков", "Трети Март", "Хан Крум", "Юрий Гагарин".

На 27.06.2024 от 09:00 ч. до 10:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Мечка, с. Пиргово, с. Тръстеник, ТП "Великови Две Могили" , включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.