Спас Колев е управител на Фризомат ООД, дъщерно дружество на белгийската компания Frisomat. Той е инженер по професия и в продължение на 16 години ръководи проектантското бюро на Фризомат. От 2017 г. оглавява компанията и продължава да развива бизнеса у нас. Фирмата в България наброява почти 40 души, а изпълнените проекти са над 1200. Към момента Фризомат е изградила над 37 000 сгради в повече от 100 държави.

Г-н Колев, какви сгради строи Фризомат в България и какви в чужбина?

В Западна Европа Фризомат работи предимно в преустройство на съществуващи сгради, а в България строим предимно нов сграден фонд. Това има своето обяснение. То е, че у нас през последните 30 години, откакто Фризомат е на българския пазар, свободните площи за планиране, проектиране и изграждане на сгради постепенно се усвояват за разлика от другите държави, където този етап е вече завършен и там има нужда от разширения, подобрения и надграждане на вече съществуващите конструкции.

Колко време се планира и реализира един средно голям проект?

Много зависи от спецификата на проекта. Планирането е стандартна процедура и става сравнително лесно, тъй като ние работим с готови модулни конструкции. Това помага за прецизното ценообразуване още на етап оферта, така че клиентът да е информиран за бюджета и да е спокоен, че няма да бъде изненадван в последствие с допълнителни разходи. След одобрението на проекта на нас са ни нужни няколко седмици, за да изградим обекта и той да заработи ефективно. Разбира се, трябва да имаме предвид и административната процедура, през която трябва да премине строежа и въвеждането в експлоатация. Върху нея ние нямаме контрол, но бихме могли да посъветваме клиента, който се захваща за първи път със строителство за основните етапи, през които трябва да премине. Важното е, че ако клиентът има нужда от сграда веднага, то ние можем да реагираме и да я проектираме и построим в кратки срокове.

Какво е общото между вашите сгради за различните индустрии?

Основното е, че ги проектираме и построяваме буквално за няколко седмици, като изчисляваме разходните пера с голяма точност. Нашите сгради са здрави, надеждни и в дългосрочна перспектива – с възможност за разширяване, а и преместване. Всички сгради на Фризомат се изпълняват изцяло от стомана, която е студеновалцувана и горещопоцинкована с покритие от 275 g/m2 цинк – най-високата защита срещу корозия. Това гарантира дълъг живот дори на конструкции, разположени на открито или в силно агресивна среда. Материалите, използвани във фасадните и покривни системи на Фризомат, имат висококачествено полимерно покритие, осигуряващо допълнителна защита от атмосферните въздействия. Така, без нужда от допълнителна поддръжка, те запазват добрия външен вид в продължение на десетилетия, независимо коя индустрия обслужват.

Какво трябва да вземе предвид инвеститорът, който планира да предприеме строеж?

Всеки инвеститор е добре да има предвид вече осъществените проекти и възможностите на строителя. От първостепенно значение е да избере надежден партньор, който вече има доказан опит на пазара и не би го ангажирал с допълнителни дейности. Смятам, че това е едно от съществените предимства на Фризомат – ние работим за клиента, той получава цялостна услуга от нас, не го въвличаме в оперативната работа, освен на етапите, на които е необходимо.

На какво се дължи 30-годишният успех на Вашия бизнес в България?

В продължение на 30 години ние се развиваме и променяме. Това, което остава постоянно е упоритата работа, която понякога граничи с инат, подкрепата в екипа ни, която всеки един от нас чувства и стремежът да продължаваме да бъдем най-добрите в нашата област. В същото време ние предлагаме много конкурентен продукт: контрол върху целия производствен процес на всяка една сграда - от проектирането до производството, от транспорта до монтажа ѝ. В допълнение бих искал да отбележа, че сглобяемата сграда на Фризомат е базирана на стандартна строителна система. Предварително разработените конструктивни детайли ни позволяват да завършим проектирането, производството и монтажа светкавично бързо, така че да не се налага клиентът да чака за нова сграда дълго. Какво вече споделих – отнема ни едва няколко седмици.

Кои индустрии, според Вас, ще прибягват все по-често към сградите на Фризомат и защо?

Моето мнение е, че традиционните отрасли, които предпочитат нашите сгради ще продължат да ги търсят. Това са производствени и промишлени сгради, складове и халета подчинени на съответния специфичен технологичен процес, автомобилната индустрия – шоуруми и сервизи, магазини, логистични центрове, спортни зали, селското стопанство и временните сгради. В последните години наблюдаваме, че животновъдството и земеделието се развиват и модернизират с много бързи темпове, което предполага, че ще имат и нужда от нов, модерен и стабилен сграден фонд. Възможността за гъвкавост, надеждност и предвидимост, вярвам, че ще направи Фризомат надежден партньор в плановете за развитие на компаниите и в тези отрасли.

Какви са плановете ви оттук-нататък?

Планираме да продължим да работим със същите темпове, професионализъм и хъс, за да можем да продължим постоянния растеж на компанията и да осигурим устойчивост и сигурност, както на нашите клиенти и партньори, така и на нашите служители. България е един от най-стабилните и бързо растящи пазари на Фризомат в световен мащаб и не случайно ние бяхме избрани за локация, на която да бъде сформиран инженерен екип, който разработва конструкции за цял свят. Ние ценим екипа ни, поддържаме неформална атмосфера и работим усилено, за да запазим семейния дух на компанията. Вярвам, че това ще ни помогне дългосрочно да продължим да работим и да се развиваме стабилно в България.

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ