Водещи експерти от България и други страни в Европа ще дискутират бъдещето на зеления енергиен преход на международен форум на 2-3 октомври в София. Двудневната конференция, посветена на ВЕИ индустрията – "Be Renewable 2023“ е първото събитие в България, което ще обедини институционалните и технологичните постижения от сектора в Европа. Сред ключовите говорители са експерти от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), АЕЦ Козлодуй, Европейската федерация на търговците на енергия (EFET), Българската стопанска камара (БСК), Българската народна банка (БНБ), евродепутати, браншови организации и бизнесът.

"Be Renewable: Енергийна еволюция 2023“ ще се проведе в Inter Expo Center на 2-3 октомври, като входът за събитието е свободен, а участниците могат да се запознаят с интересната програма и да се регистрират тук. Събитието се организира от сдружение "Соларна Академия България“ и M3 Communications Group, Inc.

Основна цел на форума е да стимулиране създаването на ценни партньорства в сектора между европейските страни, които са от съществено значение за оформянето на устойчивото бъдеще у нас и ще подкрепят европейската енергийна стратегия. Събитието ще посрещне стотици посетители, които ще се запознаят с последните иновации в областта на възобновяемата енергия и ще имат уникалната възможност за обмяна на идеи, опит, успешни практики, политики и технологични решения с международни експерти от индустрията.

В рамките на двудневната програма на форума ще се включат представители на държавната власт, ЕК, неправителствения сектор, браншови организации и институции в Европа, водещи енергийни компании и инсталатори, академичните среди, банки, дипломатическия корпус и други заинтересовани страни от енергийния сектор в Европа.

Ключовите теми на форума включват:

· Европейски политики за зелена енергия

· Европейски модели и добри практики за устойчив преход

· Човешкият капитал в енергийната трансформация: стандарти и развитие

· Финансиране и инвестиции във ВЕИ сектора: предизвикателства и възможности

· Енергийна и климатична дипломация

· Енергийни борси и конкурентност на пазара

· Електромобилност и устойчив транспорт: пътят към нулеви емисии

· Зеленият водород: иновации, потенциал и роля в енергийния преход

В "Be Renewable 2023“ ще се включат водещи компании от енергийния сектор в Европа, които ще споделят своите знания и опит в областта на устойчивите енергийни решения и как те могат да бъдат успешно интегрирани в бизнес моделите на бъдещето. Основни партньори на събитието са BAUER SOLAR – един от водещите производители на соларни панели, базиран в Германия, с над 20-годишен опит на фотоволтаичния пазар, италианската компания AZZURRO, която е международен лидер в сферата на разработването на софтуер, автоматизацията, роботиката и възобновяемата енергия, както и POLYCOMP, които са лидер на пазара на информационни и комуникационни технологии в България, с подкрепата на Huawei. Сред партньорите на форума са още испанската компания EURENER – производител на фотоволтаични модули с над 25-годишна история в грижата за планетата и произвеждането на чиста енергия за бъдещите поколения, както и българската платформа за зелени парктики BROWN TO GREEN, която има за цел цялостната трансформация и развитие на на Югозападния въглищен регион в България.

Събитието се провежда с медийната подкрепа на Българска телеграфна агенция, в. Телеграф, в. Труд, Фокус, Banker.bg, Kaldata.com, Economic.bg, ESG News, Novinite.bg, Econ.bg, 3e-news.net, Energy-review.bg, PowerIndustry-Bulgaria.bg, Dir.bg, Economy.bg и Mediapool.

За повече информация и регистрация за събитието, моля, посетете: www.berenewable.org.

За Соларна Академия България

Сдружение СОЛАРНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ е основано в края на 2021 година като отговор на нуждата от повече информираност, изграждане на устойчива стратегия за развитие на енергийния сектор в България и подпомагане на образованието да отговори на новите нужди на пазара на труда.

Дейността на Сдружението предвижда създаването на информационни кампании, които имат за цел да популяризират предимствата на възобновяемите източници на енергия пред бъдещи инвеститори и обществото, да комуникират проблемните области, да подкрепят образованието и обучението в сектора. Сдружението ще реализира кампании чрез използването на изяви в медиите, социалните мрежи, организация на конференции, семинари, отворени лекции, обмен на добри практики с държави, които са напреднали в своето развитие в областта на ВЕИ и енергийната ефективност, и други.

Повече за сдружението може да намерите на: solaracademy.bg

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ