54,76 лева/MWh (без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. май 2024 г., по която "Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Предложената цена за м. май 2024 г. е със 7% по-ниска от действащата за м. април 2024 г.