"Биологичен спринт" предлага ускорено обучение за всички, които искат да учат биология от дома си по нов и различен начин, само за една седмица. Това е работещ начин за преговор на уроците по биология, за научаване на нови неща и възвръщане на духа в обучението и науката. Това каза създателят на OS Implants д-р Ваньо Везиров в предаването "Човекът на фокус" на Радио "Фокус".

Той обясни, че е напълно възможно целият обем от информация да бъде възприет в рамките на седем дни благодарение на метода, който разработва. Нарича го "Метод на д-р Ви". "Тази информация трябва да бъде добре подредена и омрежена с нещата, които вече знаят хората, защото така функционира нашата нервна система – чрез синапси. Аз вкарвам тази информация и я свързвам с познатото така, че човек много лесно може да я разбере. В обучението използвам седем инструмента. Това не са просто едни сухи презентации, не е четене от учебник, не е зубрене. Всичко се случва с рисунки, всеки процес го обвързвам с нещо от реалността, нещо от ежедневието на ученика. Разработваме и клинични казуси, в които може да се изследва и да се види как нещата функционират. Използваме мнемоники. Например мнемониката ХИДРО като съкратен вариант на всички основни жизнени процеси: хранене; дишане, дразнимост и движение; растеж, размножаване и развитие; отделяне. С една думичка всички са запомнили основните жизнени процеси", обясни д-р Везиров.

През първия "Биологичен спринт", посветен на човешката анатомия, преминават около 40 човека. Следващият "Биологичен спринт" започва на 4 март, като във фокуса му ще бъде клетката. Обучението е подходящо за деца от 1. до 12. клас, като особено полезно е то за учениците от 5. до 12. клас. "Ще разберем как животинската клетка функционира и как тя извършва всички процеси, които извършва и големият организъм. Ще надникнем в нейния метаболизъм, ще видим как тя създава и как разгражда, ще видим живота и смъртта на клетката, ще видим как клетките взаимодействат помежду си. Ще видим как една нова парадигма показва, че не ядрото е това, което управлява клетката, а нейната плазмена мембрана", разказа Везиров.

В последствие всеки един от участниците в програмата може да кандидатства за менторската програма по биология, която той разработва. "Това е първата и единствена менторска програма по биология в България, която обединява в група най-мотивираните и най-желаещите ученици, които искат да се развиват в последствие като лекари, дентални лекари, във всяка една сфера от биологията", допълни той.

Д-р Ваньо Везиров разказа, че в момента работи и по проблема със зависимостта от екрани при децата, която вече добива мащабите на пандемия. Тя има катастрофални последствия за развитието на техния мозък, подчерта той. "Това са най-често деца, които не могат да говорят, които са хиперактивни. Всички нови диагнози, които се появиха в последните пет години, са най-вероятно заради екраните. Диагнозата аутизъм започва да се развива, когато за първи път се появява "Baby TV". Има пряка връзка между екранната зависимост и диагнозата. Възможно ли е диагнозата аутизъм да не е генетично обусловена, а обусловена върху неправилно използване на екрани?", коментира той.

Механизмът, по който екранът влияе върху развитието на мозъка на едно развиващо се дете, е чрез изместване на човека като фактор. "Човекът не е фактор в живота на едно такова дете. То не може да се учи от човека, не може да има последователност на действията, не може да разсъждава и изведнъж стават нечовеци под една или друга форма. Екранът се превръща в авторитет", обясни д-р Везиров.

Заради аудиовизуалната свръхстимулация децата изключват останалите си сетива и се появяват проблеми с обонянието, с равновесието, с координацията на движенията. "Когато даваш на мозъка само визуална стимулация от екран, само в тази зона на неговия мозък започват да се развиват синапси и омрежаване. Изведнъж всичко друго не е значимо за неговия мозък и то го изключва. 80% от информацията, която получаваме, е през очите. При тези деца това става 90-95% и те не могат да възприемат друг вид информация", обясни той.