Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определели датите – 12.10.2023 г. (четвъртък) и 13.10.2023 г. (петък), за провеждане на изслушване на допуснатите кандидати в процедурата за подбор на седем делегирани европейски прокурори. Те ще се явят пред колегията по предварително определен график и по азбучен ред, като в първия ден е предвидено изслушване на 12 магистрати, съответно от 09:30 ч. и от 14.00 ч., в Заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет на ул. "Екзарх Йосиф" № 12, съобщиха от ВСС. 

Първи ще бъдат изслушани Александър Михайлов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив; Анна Каменова – прокурор в Софийска районна прокуратура, Бойко Атанасов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, Бригита Байрякова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Валентин Ангелов – прокурор в Софийска районна прокуратура и Виолета Желева – прокурор в Софийска районна прокуратура.  Във втората група са кандидатите: Георги Балков – прокурор в Районна прокуратура – Плевен, Иван Кучиев – прокурор в Софийска градска прокуратура, Иван Стефанов – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, Марин Малчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, Мирослава Чифчиева-Георгиева – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Перник и Моника Михайлова-Митова – прокурор в Софийска районна прокуратура.

В петък, 13 октомври 2023 г., изслушването ще продължи от 09:30 ч. с другите петима кандидати – Невена Зартова – районен прокурор на Софийска районна прокуратура, Пламен Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура, Светомир Бабаков – съдия в административен съд – София област и Тодор Куюмджиев – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура.

В същия ден, Прокурорската колегия ще проведе гласуването на кандидатите, съгласно чл. 16 от Правилата за подбор на кандидатите за европейски делегиран прокурор.

Решенията на Прокурорската колегия ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС.