Съдийската колегия прекрати процедурата за избор на председател на районния съд в Пловдив по отношение на кандидата, издигнат от общото събрание. Причината – установено е основание за недопустимост на кандидатурата, разбра "Фокус" от свои източници.

Става дума за Диляна Славова, която е номинация на общото събрание на съда и която в момента изпълнява длъжността зам.-председател на Районния съд в Пловдив.

Какъв е проблемът според висшите магистрати:

На 26 септември 2023 г. СК обявява процедура за избор на председател на РС-Пловдив.

На 6 октомври се провежда общото събрание на съда, на което е издигната кандидатурата на Диляна Славова за административен ръководител.

На 10 октомври решението на СК за старт на процедурата е обнародвано в Държавен вестник и от тогава започва да тече 30-дневният срок за отправяне на предложения.

На 31 октомври документи за участие подава съдията от РС-Пловдив Божидар Кърпачев, за който "Фокус"  вече писа.

Но не той се явява проблемен в момента за ВСС.

На 7 ноември номинацията на Диляна Славова, с всички придружаващи документи, включително и нейното съгласие, е внесена в Съдийската колегия.

Спорът в Съдийската колегия днес е бил по въпроса дали може да се приеме за легитимно предложението на общото събрание, което е издигнало Славова преди решението на кадровия орган да бъде обнародвано в Държавен вестник.

Според председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков  предложението е недопустимо и процедурата по отношение на Славова трябва да бъде прекратена, като тя ще има възможност да обжалва.

Повечето от магистратите от Съдийската колегия са изразили мнение, че действително общото събрание е проведено преди обнародването на решението на СК в Държавен вестник, но е внесено във ВСС след това. Важна е датата на внасяне на предложението. Общото събрание за формиране на воля за предложение за административен ръководител е след решението на Съдийската колегия, но преди обнародването му в Държавен вестник и затова би могло да се приеме за допустимо.  

Трима от представителите на Съдийската колегия обаче са настояли процедурата да бъде прекратена и да се изчака произнасянето на ВАС при евентуално обжалване на решението. Според тях, ако сега се пристъпи към избор, има опасност той да бъде миниран, защото неизбраният кандидат може да обжалва и съдът да отмени избора заради нарушена процедура. След произнасянето на ВАС колегията следва да продължи с този избор съобразно решението на съда – с единия или с двамата кандидати.

Така с 9 гласа "за“ и трима "против“ колегията е прекратила процедурата по отношение на Диляна Славова и е отложила за 18 юни избора на шеф на РС-Пловдив.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок пред ВАС.