Европейският ден на парковете 24 май е обявен от Европейската федерация на националните и природните паркове EUROPARC. Инициативата стартира през 1999 г. и има за цел да създаде у хората усещането за близост с природата, да повиши общественото разбиране за значението на естествените екосистеми, опазвани в защитените територии. Избраната дата е свързана с 24 май 1909 г., когато в Швеция са създадени първите в Европа девет национални парка.

Ползите, които парковете и защитените територии носят, надхвърлят изпълнението на глобални, национални или дори регионални политики за природата. Тези територии пазят едни от най-забележителните и емблематични природни кътове и съхранена природа в Европа. Ежедневно те ни осигуряват чиста вода, въздух и места за почивка, като същевременно насърчават устойчивото регионално развитие и ползи за местните общности.

От федерацията EUROPARC призовават всички институции, организации и лица, ангажирани с опазването на природата, да организират в дните около 24 май 2024 г. събития, които да демонстрират ролята на защитените територии.

Министерството на околната среда и водите определя датата 28 май като Ден на парковете в България. Така се дава възможност пълноценно да отбележим значимостта на природните и националните паркове без дублиране с честванията по повод Деня на българската просвета и култура.

С тазгодишния Ден на парковете в България оценяваме "мостовете“, изградени от защитените територии, които свързват хората с природата по един устойчив начин в хармонично съжителство. Празникът допринася международните политически решения и споразумения да стигнат до местните общности и да се подобри разбирането за предимствата от близостта със защитената територия.

Дирекциите на българските национални паркове са предвидили разнообразни инициативи по повод Деня на парковете в България, насочени предимно към децата, за да разкажат повече за многообразието на защитените територии и за действията за тяхното опазване.

Дирекция "Национален парк Централен Балкан“ ще отбележи празника с инициативата "Да се запознаем с дивите обитатели на Национален парк "Централен Балкан“, която ще бъде проведена на 28 май. В нея ще се включат деца от Детска градина "Радост“ със занимания в игрова форма, в които ще научат любопитни факти за горските обитатели на парка по лесен и достъпен за тях начин.

Дирекция "Национален парк Пирин“ предвижда почистване на ниската част на планината съвместно със Спортен клуб на ветераните - Банско, като събитието ще се проведе на 2 юни. Посетителският информационен център на дирекцията в Банско ще бъде отворен от 27 до 31 май за "Седмица, посветена на Деня на парковете в България“ с програма от беседи, игри и презентации за природните и националните паркове в България.

На 28 май Дирекция "Национален парк Рила“ ще проведе образователно посещение за запознаване с парка до екопътека "По долината на река Бели Искър“. В събитието ще вземат участие третокласници от Основно училище "Неофит Рилски“ в Дупница. Младите природолюбители ще научат интересни факти за флората и фауната на Национален парк "Рила“. Същият ден експерти от дирекцията на парка ще се включат в събитие, организирано от Регионалния исторически музей в Благоевград, посветено на Деня на парковете, с провеждане на образователни занимания за възпитаниците на школата по екология към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.