close
«ј–≈∆ƒјЌ≈...
¬сички
»нституции
ѕолитика
 риминални
»кономика
«дравеопазване
ќбщество
ƒруги
“рафик
¬ "Ѕеновска пита": ≈ржан ≈батин: ƒоган и «аедността на ƒѕ— са за Ѕългари€!†
14:05 / 10.09.2022
323
©
≈ржан ≈батин: ƒоган и «аедността на ƒѕ— са за Ѕългари€!

≈рджан ≈батин, ƒѕ— - »лиана Ѕеновска "Ѕеновска пита Ц –адио  2У, 10.09.2022 г.†

ƒѕ— на изборите†

У–ол€та на ƒѕ— винаги е ключова в истори€та на Ѕългари€. Ќа тези избори се очаква да бъдете, може би, втори, ако не - трети.  ак си го об€сн€вате?" попита Ѕеновска.

≈батин отговори, че е много трудно да се прогнозира изходът от кампани€та, тъй като това са четвъртите избори за период от година и половина и не се знае дали избирател€т е настроен да избира, защото е разочарован. Уƒѕ— има стабилно положение в пространството. ¬инаги сме представени добре, имаме устойчивост, имаме ориентир по отношение на политиките, които провеждаме и по отношение на връзката и комуникаци€та с избирател€.

Ќезависимо от това много е трудно да се прогнозира н€каква политическа стабилност в следващи€ парламент. ѕолитическото пространство е в хаос на популизъм и политиците не са осъзнали, че тр€бва да има диалог, за да се намери балансът между основните политически играчи в сложната геополитическа ситуаци€, да се сформира кабинет с общи цели - икономически стабилитет и запазване на мира и сигурността" отговори ≈батин.††

ћустафа  арадайъ в ÷» †

Ѕеновска пожела да изгледат изказването на ћустафа  арадайъ при внас€нето на документите на ƒѕ— в ÷» .††

ћеди€: — каква нагласа ƒѕ— отива на тези избори?†

ћустафа  арадайъ: ѕобеда! “ова е нагласата! ƒѕ— тр€бва да има много добър изборен резултат, за да побед€т българските граждани!  райно време е да пресечем лъжата в политиката и не само в политиката!  райно време е!  райно време е да възстановим нормалността в политиката. Ќие от много време, дълги години призоваваме за това.

Ќормалността и възстанов€ването на нормалността не означава пък реваншизъм! «а да има просперитет в обществото, тр€бва да има обединение, да има диалог! » затова нашата нагласа е победа! ѕобеда за българските граждани, а тази победа минава чрез много добър изборен резултат на ƒѕ—!†

ѕобеда за ƒѕ—?†

Уƒѕ— победа - как?" попита Ѕеновска. ≈батин каза, че това е вътрешнопартиен проблем и зависи от комуникаци€та с избирателите. “ой подчерта, че ƒѕ— има потенциал в българското политическо пространство, но само този потенциал не е достатъчен, за да се подобри политически€т климат.

Уƒѕ— показва път€ и то неведнъж. Ѕългарското общество и политическо пространство тр€бва да преодолее определени стереотипи, нагласи, които са създавани умишлено от много политически субекти. Ћесно се печели, когато настройваш срещу н€кого, но влизаме в една улица, ко€то е задънена и политическото пространство не може да намери изход, формулата на управление вече н€колко поредни мандата.

„уват се гласове за пром€на на политически€ модел, в който функционира страната. ћисл€, че ƒѕ— е един позитивен пример и от години призоваваме за диалог между политическите партии. Ќ€ма да стане пром€ната без диалог" подчерта ≈батин и за€ви, че основните политически играчи град€т играта си на базата на това как н€ма да управл€ват с другите. ≈батин бе категоричен, че докато не се осъзнае нуждата от диалог н€ма да се намери изход.†

»зборни секции в “урци€; –азделителните линии на политическите партии; ћоделът на заедност на ƒѕ—†

УЋеко разгневихте останалите претенденти за власт с това, че най-много изборни секции са открити в “урци€, след това јнгли€. ћустафа  арадайъ проведе през август много ключова среща с президента на –. “урци€ ≈рдоган и на не€ той благодари и на българите, които подкреп€т ƒѕ— на всички избори.

 ак ще се справите с този въпрос, че винаги се опитват вашите политически опоненти да намал€т възможността вашата избирателна активност да бъде по-висока?" попита Ѕеновска. ≈батин отговори, че ƒѕ— не е единствени€т политически субект, който получава гласове от “урци€, но за да получава тези гласове, то има причина.

Уќстаналите политически партии, независимо от това за какво говор€т, те имат разграничителни линии на психологическо ниво на етническа основа. “ова избирател€т го усеща. “ези разделителни линии в ƒѕ— ги н€ма и вие неслучайно казахте, че ние работим в региони, където етносът е чисто български. Ќие открихме кампани€та си във ¬идин и други региони, а там н€ма турски избиратели, но ние получаваме гласовете от години.

“ова показва, че ƒѕ— притежава един модел, който е на заедност, както го е формулирал почетни€т председател на ƒѕ— јхмед ƒоган, в който модел всички етноси, всички религиозни общности са представени с равна тежест и н€ма никакво различие.

ƒѕ— притежава потенциала да обедин€ва българската наци€ и се €в€ва модел, чрез който българското политическо пространство може да разчупи определени стереотипи и отдавна показваме кой е правилни€т път - обединение, единство, заедност, но това не се осъзнава и се създават разединителни линии" коментира ≈батин. “ой подчерта, че стереотипите на разделение са толкова мащабни и именно заради това всичко се възприема като клише и не може да се осъзнае дълбочината на казваното от него и ƒѕ—, макар това да е единствени€т път за излизане на Ѕългари€ на нови висоти.††

Ќиколай ћарков за јхмед ƒоган†

Ѕеновска припомни, че в кра€ на юли български€ анализатор е пуснал в общественото пространство една теза за това кой може да поведе Ѕългари€.††

Ќиколай ћарков в УЅеновска пита" на 23-ти юли 2022 година†

»лиана Ѕеновска:  ой е политикът, който сега ще го изиграе идващи€т на "б€л конУ, не го казвам иронично, който ще може да овладее полуразпадащата се държава? »дват изболи май!†

Ќиколай ћарков: ¬ижте, ако отчетем, че единствената автентична, ко€то има лидерство, от пита leadership, такъв, какъвто би тр€бвало да бъде, нали казваме, че сме евроатлантическа държава ...†

»лиана Ѕеновска: Who is that boy, казано на "харвардскиУ?†

Ќиколай ћарков: јз см€там, че основната рол€ в тези процеси ще изиграе г-н ƒоган! ѕричината е, че ѕѕ √≈–Ѕ по н€какъв начин, и не по една причина е дон€къде отвлечена! ѕѕ Ѕ—ѕ е със затихващи функции, представителни разбира се в гол€ма част. ¬ътрешнополитически представени, външно почти не. ј другите партии н€мат никакво значение!†

»лиана Ѕеновска: «ащо отб€гвате √≈–Ѕ и Ѕойко Ѕорисов?†

Ќиколай ћарков: —амо да кажа, че ѕѕ ...†

»лиана Ѕеновска: “ова все още не е регистрирана парти€!††

Ќиколай ћарков: Ќито е регистрирана, нито е парти€! ƒа кажем, че това е "аватарУ, модерен проект на американското посолство.†

»лиана Ѕеновска: Are you sure?†

Ќиколай ћарков:  оето по н€какъв начин см€тат, че така тр€бва да се прави.†

»лиана Ѕеновска: јмериканците се отрекоха от Gemcorp!†

Ќиколай ћарков: ¬ижте, какво казва човек с устата си и какво прави с делата си, понеже съм христи€нин, гледам все пак делата на човек, а не думите му! » с ц€лото ми добро отношение към цивилизовани€ св€т, както се нарича, см€там, че нещата тр€бва да се прав€т по цивилизован начин. јко начинът не е цивилизован и ако средствата и способите, които ползваме за реализиране на определени неща не са почтени, см€там, че си имаме работа с един нецивилизован св€т!†

»лиана Ѕеновска: ј дали ƒоган ще се съгласи?†

Ќиколай ћарков: “ой н€ма избор! “ой н€ма избор! Ќ€ма друга парти€, ко€то може да поеме тежестта на това, което се надроби в Ѕългари€ през последните десетина години и малко повече! ƒори аз мисл€, че г-н јталай, който беше гост преди мен, много фино ¬и подаде за подобен процес. —ега, доколко той см€та, че лидерът ще поеме тази отговорност и последстви€, които ще предсто€т, защото вс€ка отговорност и определени последстви€ носи след себе си, вече аз не см€там, че ...†

»лиана Ѕеновска: Ќаправихте големи€ удар сега, това, че номинирахте ƒоган за народен водител! Ќе че той е излизал от тази си рол€.†

Ќиколай ћарков: ѕросто н€ма друг избор, защото другите се разпаднаха. јз затова го казвам, а не защото см€там, че така тр€бва да бъде. ѕросто приемам фактите такива, каквито са. “ова е като едно лечение на забол€ване Ц лекар€т отива, прави преглед, съответно там прави изследвани€, които тр€бва да се направ€т и постав€ диагнозата такава, каквато е! ј не такава, каквато иска да бъде!†

ƒоган повежда Ѕългар舆

У¬ъзможно ли е ƒоган да поведе Ѕългари€?" попита Ѕеновска. ≈батин отговори, че това, което прави ƒѕ—, е да залага определени репери в политическото пространство и подсказва кой е правилни€т път - на заедността.

Уƒоколко българското общество осъзнава процесите, които тр€бва да се случат, за да излезе Ѕългари€ на едно позитивно ниво, обществото да върви напред, това е казус на самото общество. ƒѕ— има, като вс€ка политическа парти€, ограничен потенциал да налага сво€ политически модел. Ќие го подсказваме. “ози модел на популизъм, който другите политически субекти предлагат, той е изчерпан.

 ога обществото ще бъде готово да приеме модела на ƒѕ— за заедност, диалог и формиране на национални приоритети, е проблем на ƒѕ— и на обществото" коментира ≈батин.

Ѕеновска отбел€за, че в обществото има омраза, егоизъм, интересчийство, н€ма идеали и затова пита дали е възможно ƒоган да поведе хората към заедността и към преодол€ване на изкуствено насадените морални и нравствени различи€. ≈батин за€ви, че този процес ще се случи, но може би н€ма да е на тези избори.

—поред него нито водачите, нито партиите, нито обществото е осъзнало реални€ проблем - разделението и водене на политика на база на отрицание.

УЌе знам на какви страдани€ още тр€бва да бъде подложено обществото, на какви лишени€, на какви противоречи€ и на колко тр€бва да бъде разкъсано от българските политици, за да се осъзнае" подчерта ≈батин. Ѕеновска сподели, че »ва ћитева е била преди него в предаването и е призовала —лави “рифонов да се по€ви сред хората.

У“р€бва ли и јхмед ƒоган да излезе също?" попита водещата. ≈батин отговори, че може би ƒѕ— има нужда ƒоган да се по€в€ва по-често и да бъде инициатор на вдъхновение. —поред него и извън ƒѕ— има хора, които осъзнават визионерската рол€ на ƒоган в политически€ и обществени€ живот, но не е дошъл моментът на катарзис, за да се осъзнае кои ценности ще изкарат обществото напред, защото все още хората са в полето на противопостав€не.†

≈рджан ≈батин е водач на листата на ƒѕ— във ¬арна. “ой сподели, че ще се радва ƒѕ— да получи сериозна подкрепа с оглед на това Ѕългари€ да намери сво€ път към сигурността и развитието.†

“ака завърши разговорът между ≈рджан ≈батин и »лиана Ѕеновска в седмичното обзорно политическо предаване УЅеновска пита" по У–адио  2" и на живо във ‘ейсбук и ётюб на 10-ти септември 2022 година.††

—ледете всички новини на агенци€ "‘окус" и чрез:
facebook
Google Ќовини
¬сичко важно от ефира на радио "‘окус" слушайте и в нашите подкасти в:
Spotify
Google Podcasts
Soundcloud
«ареждане! ћол€, изчакайте ...

»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
јктуални теми
—кандално от —еверна ћакедони€: Ѕългарски€т език не съществува, ние ги
ѕреговори за състав€не на правителство 2022 г.
—анкциите срещу –уси€
„астично бедствено положение в  арловско
¬ойната в ”крайна
назад 1 2 3 4 5 напред
¬иж още

јнкета
ўе успе€т ли партиите да състав€т правителство?
Ќе
ƒа
Ќе мога да прецен€
¬се ми е та€

„аст от
Ќќ¬»Ќ»
«ј Ќј—

«а контакти:

тел.: 0882 801 801

focus@focus-news.net

«а реклама:

“арифи (виж)

тел.: 0885 39 39 42

sales@focus-news.net
©2000 - 2022 ћеди€ груп 24 ќќƒ. focus-news.net - ¬сички права запазени. — вс€ко отвар€не на страница от focus-news.net, се съглас€вате с ќбщите услови€ за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). ¬ъзпроизвеждането на цели или части от текста или изображени€та става след изрично писмено разрешение на ћеди€ груп 24 ќќƒ. ћнени€та изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и ћеди€ груп 24 ќќƒ не носи отговорност за т€х. ѕостав€нето на връзки към материали в focus-news.net е свободно. —айтът е разработен от ћеди€ груп 24 ќќƒ.