Светият синод се събира, за да избере наместник-председател на Синода. Според устава на Българската православна църква архиереите трябва да го изберат в седемдневен срок от смъртта на патриарха. Временният наместник има главната роля да организира Патриаршеския избирателен църковен събор. Избирането на нов български патриарх пък трябва да стане най-късно до четири месеца след кончината на главата на Българската православна църква. 

Припомняме, че вчера пловдивският митрополит Николай обяви, че няма да участва в борбата за наследник на патриарх Неофит. Според устава на БПЦ през първата седмица от кончината на патриарха Светия синод временно се ръководи от най-старшия по митрополитско служение член на намаления му състав, който в случая е Великотърновският Григорий. 

Патриарх Неофит почина на 13 март, вследствие на многоорганна недостатъчност.