Общите събрания на блока да могат да се провеждат онлайн. Това става възможнослед приетите промени в Закона за етажната собственост.

Събранията ще могат да се провеждат онлайн с кворум от 51% от живущите. Ако някой от живеещите в блока отсъства, той ще може да посочи как е гласувал или с декларация, изпратена до управителя 7 дни след гласуването, или с имейл с електронен подпис.

За да се провеждат заседанията, ще са необходими 51% идеални части от общите части на етажната собственост, което, според депутатите, ще улесни провеждането на заседанията.

Повече от половината собственици ще мога да решават и за основни ремонти, обновяване и усвояване на средствата от фондовете на ЕС, държавния или общинския бюджет.

Промените в закона са необходимите, които трябваше да бъдат приети по ПВУ, напомня БНТ.