Парите за гарантиране на пенсиите, които се намират в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, по известен като Сребърния фонд, се удвоиха за 17 години.

Сребърният фонд беше създаден през 2007 г. с около 2 млрд. лв., а по данни на финансовото министерство към края на май в него са се натрупали 4,143 млрд. лева, припомня Pariteni.bg. Почти цялата сума се съхранява в сметка в БНБ, уточняват от министерството.

През месец май 2024 г. по сметка на фонда са трансферирани средства в размер на 155,18 млн. лв., от тях:

- по реда на чл. 11 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в размер на 145,68 млн. лв., в т. ч.:

- 0,23 млн. лв. - парични постъпления от приватизация, отчетени по държавния бюджет за 2023 г.;

- 109,98 млн. лв. - приходи от концесии, отчетени по държавния бюджет за 2023 г.;

- 35,47 млн. лв. - приходи от други източници - средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес по реда на чл. 129, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 1, ал. 4 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система – 9,5 млн. лв.

Към края на май във фонда са натрупани и лихви върху средствата в размер на 44,26 млн. лв.

През миналата година в Сребърния фонд постъпиха 208,51 млн. лева, като приходите от лихви са били близо 100 млн. лева. За сравнение през 2022 сумата, трансферирана във фонда е доста по-малка – 144,56 млн. лева, като приходите от лихви са били едва 11 млн. лева.

Предназначението му е да подкрепя пенсионната система, но реално средствата в него не биха стигнали за изплащане на пенсиите.