Близо 10 милиарда лева са вече парите на българите в инвестиционните фондове в страната. Най-много са инвестициите в застрахователните и пенсионните фондове. На този фон обаче данните категорично показват, че спестяваме консервативно и за сравнение - депозитите в банките на домакинствата и бизнеса у нас са над 127 млрд. лева. Информацията е на БНБ и е обобщена за миналата година.

Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, са 9 млрд. 753.1 млн. лева, с 15.7% повече. Спестявания на домакинствата и бизнеса в банките са 127 538 525 лв.

Димитър Петков е финансов посредник от 5 години и вижда, че все повече хора търсят спестовни застраховки "Живот" с инвестиционна цел. Статистиката на БНБ за 2023 година показва именно, че най-големият дял на инвестициите е в застрахователните компании и пенсионните фондове.

"Те работят на следния принцип - човек дългосрочно заделя някакви пари всеки месец, които да му послужат, когато има нужда от тях. Именно при пенсиониране или когато децата му решат да учат в колеж", обясни Димитър Петков пред БНТ.

"В момента все повече се налагат смесените инвестиционни фондове, това е практика на Запад, всъщност, а българинът, знаете, инвестира по-консервативно, главно в имоти", допълни финансовия посредник.

Инвестициите във фондовете са се увеличили с 15% за година и вече са почти 10 милиарда. Но статистиката на БНБ показва, че от тях близо милиард и 200 милиона лева са от домакинства. "Над две трети от инвестициите са на външни пазари, една трета са на вътрешния пазар", каза Васил Караиванов, икономист.

"Големите инвестиции са на институционалните инвеститори - застрахователни компании, пенсионни фондове. Това са професионални инвеститори. Докато домакинствата все още знаят депозит и недвижим имот. Това са основните инструменти за тях", посочи Караиванов.