Сметната палата на Република България бе избрана за одитор на ЕВРОСАЙ - международната професионална организация на Върховните одитни институции (ВОИ) от Европа, за трети пореден мандат от 3 години.

В последните шест години Сметната палата изпълняваше ролята "Одитор на ЕВРОСАЙ“ съвместно с ВОИ на Хърватия, а през следващия тригодишен период наш партньор ще бъде ВОИ на Нидерландия. Решението бе взето с абсолютно мнозинство от ръководителите на ВОИ по време на XII-я Конгрес на ЕВРОСАЙ, който се проведе онлайн в периода 27-28 май 2024 г., а участие във форума на високо равнище взе Горица Грънчарова – Кожарева, изпълняваща правомощията на председател на Сметната палата.

Тази висока оценка и израз на доверие от страна на международните партньори в професионализма и обективността на Сметната палата на Република България е резултат от работата на служителите, които извършваха одитите на ЕВРОСАЙ, съвместно със своите хърватски колеги: Анелия Митрева (главен одитор), Мирослав Иванов, (старши одитор – втора степен) и Теодора Бакърджиева – Люцканова (съветник на заместник-председателя на Сметната палата).

Конгресът на ЕВРОСАЙ направи равносметка на дейностите на Организацията от последните 3 години и зададе посоката за бъдещо развитие, като прие Стратегическия план за периода 2024-2030 г. Основни приоритети в него са насърчаване на професионалното сътрудничество не само на ръководно, но и на експертно равнище, както и изграждането на институционален капацитет на европейските Върховни одитни институции, за да могат да посрещнат предизвикателствата на бъдещето и да продължат да добавят стойност за гражданите. Участниците във форума се фокусираха върху едно от основните предизвикателства – използването на изкуствен интелект и съвременни инструменти за анализ на данни за извършване на бързи и ефективни одити в дигитална среда.

Конгресът на ЕВРОСАЙ прие декларация, в която прокламира целта си да подобри сътрудничеството си с международни организации, включително ООН, ОИСР и

Световната банка, за да подпомогне върховните одитни институции в извършването на одити по глобални въпроси.

Милослав Кала, ръководител на ВОИ на Чехия, предаде председателството на ЕВРОСАЙ на Матаняху Енглман, Генерален контрольор и Омбудсман на Израел, който ще изпълнява тези функции до 2027 г., когато в Република Словакия ще се проведе XIII-ия Конгрес на ЕВРОСАЙ. В Управителния съвет на Организацията бяха включени ВОИ на Италия и ВОИ на Швеция, на мястото на ВОИ на Полша и ВОИ на Латвия, чиито мандати са изтекли.