Служебното правителство на Димитър Главчев пое нов дълг от 300 млн. лв. на вътрешния пазар. Това е третият заем на временния кабинет, откакто встъпи в длъжност, с което общо от началото на годината поетият нов държавен дълг достига 700 млн. лв.

Новият заем е под формата на 3-годишни държавни ценни книжа. Емисията не е от традиционните за пазара на ДЦК на България. Последно заем с такъв матуритет бе взет през април, а преди това подобна емисия бе реализирана през февруари 2016 г.

Достигнатата доходност сега е 3.21%. Резултатите показват, че заемът е по-скъп от този през април, което може да се дължи на струпването на три аукциона в кратък период от време. За сравнение, през април тя бе 3.01%, а през 2016 г. –едва 0.36%, което отразява и повишението на лихвите през последните години.

До участие в аукциона сега са допуснати поръчки на обща номинална стойност от близо 357 млн. лв., в т.ч. несъстезателни поръчки от 52 млн. лв. Постигнатият коефициент на покритие, който изразява интереса към емисията, е едва 1.19. За сравнение, на емисията през април, която бе първата на вътрешния пазар от година и половина насам, той бе 2.56. При емисията от 2016 г. пък коефициентът бе 1.7.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 81%, следвани от застрахователните дружества – 8%, пенсионните фондове с 3%, договорни и гаранционни фондове – 5%  и други инвеститори – 2%.

От резултатите прави впечатление, че за разлика от емисията през април сега делът, закупен от т. нар. други инвеститори – граждани и фирми – е значително по-малък, пише economic.bg.

Според плана в Бюджет 2024 правителствата тази година може да изтеглят още 11 млрд. лв. нов дълг, като по всяка вероятност част от него ще бъде под формата на международна емисия. Очакванията са тя да се реализира към края на годината.

Тази година се планира и изплащането на падежиращ вътрешен дълг от 380 млн. лв., както и международен в размер на близо 3 млрд. лв. – и двата изтеглени през 2014 г.