Случаите на морбили в цяла Европа продължават да нарастват, като броят на регистрираните случаи на морбили за тази година скоро ще надхвърли общия брой на случаите, докладвани през 2023 г., предупредиха днес СЗО и УНИЦЕФ.

Според последните налични данни 56 634 случая на морбили и четири смъртни случая са официално докладвани в 45 от 53 страни в Европейския регион на СЗО през първите три месеца на 2024 г. През 2023 г. 61 070 случая и 13 смъртни случая са докладвани от 41 държави. 

Морбили има пагубен ефект върху здравето на децата, като малките деца са най-застрашени от тежки усложнения. Високите нива на хоспитализация и дълготрайното отслабване на имунната система на децата правят децата по-уязвими към други инфекциозни заболявания. Повече от половината от тези, които са се заразили с морбили в Европейския регион на СЗО през 2023 г., са били хоспитализирани, което показва тежкото бреме върху отделните лица, семействата и системите на здравеопазване. 

"Дори един случай на морбили трябва да бъде спешен призив за действие", отбеляза д-р Ханс Хенри П. Клуге, регионален директор на СЗО за Европа. "Никой не трябва да страда от последствията от тази опустошителна, но лесно предотвратима болест. Приветствам всяка страна, която ускори усилията си за прекъсване на предаването чрез наваксваща ваксинация. Призовавам всички държави да предприемат незабавни действия, дори когато общото имунизационно покритие е високо, за ваксиниране на уязвимите, запълване на пропуските в имунитета и по този начин да се предотврати навлизането на вируса във всяка общност", добави той, цитиран от официалния сайт на UNICEF

Почти половината от докладваните случаи през 2023 г. са настъпили сред деца на възраст под пет години, което отразява натрупването на деца, които са пропуснали рутинни ваксинации срещу морбили и други предотвратими с ваксина заболявания по време на пандемията от COVID-19, съчетано с бавно възстановяване на ваксинационния обхват през 2021 г. и 2022 г. 

"Увеличаването на случаите на морбили е ясен знак за срив в имунизационното покритие. Тъй като случаите на морбили продължават да нарастват, ние се нуждаем от спешни правителствени действия както за укрепване на здравните системи, така и за прилагане на ефективни мерки за обществено здравеопазване, за да осигурим защита на всички деца от това опасно, но предотвратимо заболяване", каза Реджина де Доминичис, регионален директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия. 

Сред децата под петгодишна възраст, които са се заразили с морбили през 2023 г., повече от три четвърти не са получили никакви дози ваксинация срещу морбили. Около 99 процента от тези деца не са получили две дози ваксина срещу морбили, която осигурява необходимата защита. 

Случаите на морбили нарастват в световен мащаб. През 2023 г. е имало над 300 000 случая на морбили в световен мащаб и отчетените досега числа през 2024 г. показват, че общият брой за годината ще съвпадне или ще надхвърли общия брой през 2023 година. Вносът на вируса между страните и континентите се случва редовно и огнища на това силно инфекциозна болест ще възникне навсякъде, където вирусът намери джобове на неваксинирани или недостатъчно ваксинирани хора. 

Държавите, които в момента нямат случаи или огнища на морбили, трябва да бъдат проактивни в планирането и подготовката за всеки подобен внос, за да предотвратят разпространението на вируса в и извън страната. Държавите, в които в момента има огнища, трябва да продължат усилията си за ваксиниране на всички възприемчиви индивиди, да засилят откриването на случаи и проследяването на контактите и да използват епидемиологични данни, за да идентифицират пропуски във ваксинационния обхват, така че програмите да могат да гарантират, че засегнатите общности са защитени и бъдещи огнища могат да бъдат предотвратени. УНИЦЕФ и СЗО, заедно с други регионални и глобални партньори, ще продължат да подкрепят тези усилия на страните.

Морбили е една от най-заразните болести в света, която се разпространява при дишане, кашляне или кихане на заразен човек. Вирусът остава активен и заразен във въздуха или върху заразени повърхности до 2 часа. 

Всеки човек без имунитет може да се зарази. Изявен обрив е най-видимият симптом, докато усложненията могат да включват слепота, енцефалит, тежка диария и свързаната с нея дехидратация, ушни инфекции и пневмония. 

Случаи и огнища на морбили има в 27 от 33-те държави-членки в Европейския регион на СЗО, където ендемично циркулиращите морбили са проверени като елиминирани от СЗО. Тези страни може да рискуват да загубят статута си, ако настоящата циркулация на вируса на морбили продължи повече от 12 месеца.