Синдикат "Образование" категорично протестира срещу вменяването от МВР допълни отговорности към педагогически специалисти, които са в разрез с длъжностите характеристики на учителите. Изискването учителите да проверяват за бомби и взривни устройства не кореспондират с техните компетентности и е абсурдно да носят отговорности при вземане на подобни решения, съобщиха от Синдиката.

Полицията се държи безкрайно неадекватно и нееднозначно при изпълнение на протоколите за защита от терористична заплаха в различните образователни институции.

Вчера при аналогични ситуации в две столични училища, полицаи са вземали различни решения.

Не е допустимо сградите на образователните институции се третират по различен начин в сравнение със сграда на съд, прокуратура или на някоя друга обществена институция.

Настояваме министъра на вътрешните работи да прецизира протокола и да спре със заплахите към учители за евентуални санкции и отговорности.

Синдикатът заявява, че българските учители на са антитерористи и не следва да бъдат товарени с отговорности или да бъдат заплашвани за чужди такива!

По повод на съставените вчера актове за прекъсване на учебни заведения вчера по инициатива на министъра на вътрешните работи, синдикатът настоява категорично да се отменят незабавно тези актове и да се спре да се третира българския учител като "неподготвен" полицай!

Ако министър Дерменджиев не отмени незабавно съставените актове и не спре с прехвърлянето на отговорности от полицаи към учители, Синдикат "Образование" ще поиска незабавно оставката на министъра на вътрешните работи!