Изпълняващият функциите главен прокурор на Република България Борислав Сарафов участва в 15-ата годишна среща на Мрежата на прокурорите и еквивалентните институции към върховните съдилища на държавите членки на Европейския съюз NADAL. Тази година домакин на престижния форум бе главният прокурор на Люксембург Мартине Соловиев.

Борислав Сарафов бе модератор на един от панелите във форума, посветен на предизвикателствата в борбата с измамите в ЕС и сътрудничеството с държавите членки на общността и трети страни. Участници в панела бяха европейският главен прокурор Лаура Кьовеши, Клод Айшен, европейски делегиран прокурор от Люксембург, както и главните прокурори на Швейцария Щефан Блетлер и на Украйна Андрий Костин, който се включи чрез видеоконферентна връзка.

В изказването си Борислав Сарафов подчерта ролята на Мрежата NADAL за по-ефикасно правосъдие, за поддържане на общите европейски ценности и за ефективното прилагане на правото на ЕС. "Основополагащо за постигане на тези цели е нашата ежедневна работа на национално ниво, отговорност, стремеж към още по-високи резултати и упоритост, които гарантират и независимостта, както на съдебната система като цяло, така и на прокурорите в частност“, заяви главният прокурор Борислав Сарафов. Той изтъкна ролята на Лаура Кьовеши като европейски главен прокурор, която обединява и олицетворява изграждането на интегритета на всички ангажирани с противодействието на престъпленията против финансовите интереси на ЕС на наднационално ниво. "Защитата на средствата на Европейския съюз в България е изключително важен приоритет в работата на всички институции в държавата“, подчерта още и.ф. главен прокурор.

В Люксембург Борислав Сарафов разговаря с испанския си колега Алваро Гарсия Ортис, който предстои да посети България през есента в отговор на визитата на българския главен прокурор в Мадрид през миналата година.

Освен ръководителите на прокуратури в страните от ЕС, участие в 15-ата годишна среща на Мрежата NADAL взеха и ръководители на Евроджъст, Главна дирекция "Правосъдие“ на Европейската комисия и други.

Делегациите се запознаха с функционирането на Съда на Европейския съюз и посетиха Европейската прокуратура, чието седалище също е в Люксембург, където главният прокурор Борислав Сарафов разговаря и с българския представител в институцията Теодора Георгиева.

Мрежата от прокурори или еквивалентни институции към върховните съдилища на държавите членки на ЕС NADAL има за цел създаването на пряка връзка между ръководителите на прокуратурите на страните членки и обсъждането на актуални въпроси, свързани с наказателноправното сътрудничество.

Популярното име на Мрежата NADAL е в чест на бившия френски главен прокурор Жан-Луи Надал, по чиято инициатива Мрежата е създадена във Виена през 2008 г. За периода от създаването си в рамките на NADAL е изградено успешно сътрудничество между членовете на Мрежата в духа на европейските ценности и споделени цели за противодействие на престъпността и в защита на интересите на европейските граждани.