Има още много какво да се желае от качеството в българското висше образование. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ проф. д-р Миглена Темелкова – ректор на ВУТП. "По отношение на качеството в българското висше образование има още много какво да достига, но докато модела на финансиране на държавните висше училища е такъв, какъвто е към момента, субсидията да е свързана преди всичко с броя на студентите, които те обучават, няма как да търсим това качество, от което има нужда наистина висшето образование в България“, заяви проф. д-р. Темелкова.

По думите й всяко едно от висшите училища има своето място и своята роля в изграждането на кадри за икономиката, но тук идва и въпросът за процеса на акредитиране на специалности на нови професионални направления. "Когато говорим пък за либерализиране на образователния пазар, за подчиняването на образователния пазар на пазарни принципи, тогава не можем да ограничим свободната инициатива и автономността на университетите да откриват нови специалности, ако за тях има съответна ниша,“ смята още тя. 

Според проф. Миглена Темелкова реформа във висшето образование е необходимо да се проведе, така че то да бъде гъвкаво и адаптивно и да отговаря на изискванията на съвременното технологично развитие. Новите предизвикателства на Индустрия 4.0 и 5.0 изискват образованието да отговори на новите тенденции и изисквания за  интердисциплинарно подготвени кадри, а по думите й нашето висше образование произвежда тесни, профилирани специалисти, които не са толкова потребни вече в съвременните икономически условия. "Ние произвеждаме инженери, но нашите инженери са интердисциплинарно подготвени, защото предизвикателствата на новите икономически условия изискват такива инженери,“ категорична е тя.

Широко обсъжданото предложение за реформи във висшето образование с отпадането на таксите за висшите училища според проф. Миглена Темелкова е неосъществимо и ненавременно, тъй като това би поставило частните университети в изключително неравностойна ситуация и може да се стигне и до фалити на частни университети. Безплатното висше образование според нея би довело до демотивация на студентите и до отлив в аудиториите в държавните университети. "Липсва социалният елемент на тази прокламирана като социална мярка от една страна. Това ми прилича все едно да раздадем помощи на цялото население в държавата без значение дали то работи или не. Това ще декапитализира университетите. Ние поставяме в голяма степен възможността някои от университетите да изпаднат в несъстоятелност.“ 

Българската стопанска камара също излязоха с позиция в отворено писмо към министъра на науката Галин Цоков, че преди да бъде извършена сериозна реформа в сектора на висшето образование в България, която да доведе до промяна на качеството на обучение, не следва да се променя настоящия модел на финансиране на висшите училища.

Проф. Миглена Темелкова разясни още, че в момента с отпадането на таксите на всички специалности стават приоритетни, но поставянето на равна основа на всички специалности еднакво не означава, че тези специалности са еднакво потребни или еднакво непотребни на икономиката. "Това ще наводни отново определени специалности, и отново други, които се водят малко или много по-трудни, ще останат без студенти, и отново от това ще страда икономиката. Така че абсолютно разбирам мотивите на бизнеса.“

По думите й мярката с отпадането на таксите е нефокусирана и неефективна, защото не решава глобални проблеми, които съществуват в обществото. За нея по-добрият вариант би бил ако тези 150 милиона се насочат за стипендии за студентите, защото мнението на повечето от учащите е, че не са толкова проблем таксите, колкото разходите по време на обучението. "Нужно е гъвкавост и адаптивност като при всеки бизнес, а образованието е и бизнес. Според мен това няма да доведе до решението на демографската криза, нито на проблема на някоя от социално уязвимите групи, защото социалната политика и демографската политика изискват концентрации и фокусиране с определени конкретни акценти,“ категорична бе проф. д-р Миглена Темелкова.