Председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев и областният управител на Русе Драгомир Драганов провериха въведената временна организация на движение на Дунав мост. Днес преди обед започна основният ремонт на съоръжението, който ще продължи около две години.

Строителните дейности ще се извършват без спиране на движението и съоръжението няма да се затваря. На обекта ще се работи ежедневно по 10-12 часа на ден, през светлата част от денонощието. Работният процес ще се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи. Движението се регулира с адаптивна светофарна уредба и работата ѝ е синхронизирана между граничните власти на България и Румъния. Светофарът ще може да се премества и да се разполага в съответната част на моста, която се ремонтира.

Днес основният ремонт на съоръжението стартира с ограничаване на движението в участък с дължина около 200 м в лентата за вход в България. В другата лента за изход в посока Румъния в момента не се извършват строителни работи и трафикът преминава регулирано.

Трасето на българската територия на Дунав мост, който е част от път I-2, е с обща дължина 1,057 км. От въвеждането му в експлоатация преди 70 години – през 1954 г., досега основен ремонт не е извършван. Преди повече от 22 години е правено укрепване на фугите, а през 2011 г. е подменена хидроизолацията и асфалтовата настилка. Техническият проект за ремонт на съоръжението предвижда цялостна подмяна на асфалтовите пластове, на панелите, хидроизолация, нови ограничителни системи, маркировка и др. Изпълнител на основния ремонт на Дунав мост е ДЗЗД "Дунав мост“. Стойността на договора е 44 877 228,68 лв. с ДДС и средствата са от бюджета на АПИ. Срокът за изпълнение на строителните работи по договор е 730 дни. Строителният надзор ще осъществява ДЗЗД "Дунав мост-ПИИ-Строл“. Стойността на техния договор е 848 400 лв. с ДДС.