Промени в Гражданския процесуален кодекс, които касаят сумата, която може да се запорира на осъдени длъжници, предлагат депутати.

В закона сега е разписано, че върху трудово възнаграждение или пенсия до минималната работна заплата не може да се налага запор. За доходи над нея удръжките са:

– Ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата - една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;

– Ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата - една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;

Сега депутатите предлагат да се уточни, че става въпрос за горницата над минималната заплата.

Със законопроекта се предлага прецизиране на разпоредбите, като предложението е текстът да бъде допълнен, така че да не се допуска различно тълкуване и да се избегнат опитите за некоректно прилагане в практиката, посочват депутатите, пише Pariteni.bg.

Според тях така ще бъдат изчистени отношенията взискател – длъжник, като се внесе яснота на секвестируемата част от дохода.