България трябва да транспонира в законодателството си две нови директиви – за прозрачност на заплащането и за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне, настояват от КНСБ. Те са изключително ценни, защото ще променят пазара на труда, дават възможности за справедлива и прозрачна цена на труда. Хората ще знаят как се определя, как се увеличава, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Тази за равното и прозрачно заплащане ще доведе до отпадане на т.нар. фирмена тайна на заплащането, тъй като фирмите ще са длъжни да публикуват на интернет страниците си стартовите заплати на своите служители и работници в отделните категории по длъжности. Оповестяването им ще изсветли пазара на труда, тъй като върху обявените заплати ще се плащат и съответните осигуровки, ще има яснота в кои компании преобладаващо заетите са на минимална работна заплата и това ще повдига и съответните въпроси, обясни Димитров.

Стъпвайки върху Директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне, КНСБ предлага в Кодекса на труда да се създаде изцяло нова глава за заплащането – как се формира и договаря. Така опитът от Западна Европа може да се пренесе и в България.

Конфедерацията предлага да се договарят нови равнища на минимални заплати за хора със специална квалификация – със средно и висше образование, изисквани за заеманата длъжност. 

Така ще имаме ангажимент по закон да договаряме с работодателите на национално ниво различни от сегашната МРЗ, която е за нискоквалифициран труд, равнища. След което трябва да се слезе на ниво предприятия, където да се договарят стартови равнища на заплащането по категории персонал, длъжности и икономически дейности. Договорени веднъж, те ще дадат достатъчно информация на хората колко струва техният труд с квалификацията за тази длъжност. Това е един опростен вариант на немския за договаряне на заплатите, обясни президентът на КНСБ, предава pariteni.bg.

Той посочи, че предложенията за законодателните промени са предоставени на работодателските организации за обсъждане и по тези, по които вече има съгласие, може още следващата седмица да се поискат действия от страна на служебния министър на труда и социалната политика.