В рамките на заседание на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи“ министър Стоянов изведе няколко приоритетни задачи, които стоят пред страната ни: подготовка за прилагането на Пакта по миграция и убежище и укрепване на националните системи за убежище и връщане, навременното стартиране на системата Вход/Изход и пълното операционализиране на Фронтекс.  Подчерта, че паралелно с това следва да се работи за подобряване на ситуационната картина в Шенген и да се противодейства още по-активно на организираните престъпни мрежи за контрабанда на мигранти. В този смисъл той изтъкна необходимостта от засилено полицейско оперативно сътрудничество между държавите, което да включва интензивен обмен на информация; увеличаване на съвместните дейности между групи държави, както и на национално равнище; определяне на точки за контакт на стратегическо и оперативно равнище, които да наблюдават съвместните дейности и да реагират бързо при спешни ситуации и нови тенденции; координирани паралелни дейности срещу дейността на мрежите за контрабанда на мигранти и съвместни разследвания с подкрепата на Европол и Евроджъст. Българският вътрешен министър оцени високо дейността на Комисията за Шенгенския барометър, който включва информация относно предприетите мерки от отделните държави за укрепване на функционирането на Шенген. По отношение на консолидирането на Шенген и предстоящото премахване на контрола по вътрешните въздушни и морски граници на България и Румъния от 31 март 2024 г. министър Стоянов увери участниците в сесията, че страната ни е предприела всички технически и оперативни мерки за осигуряване на плавното премахване на проверките и се отнася отговорно към членството си в Шенген. В този смисъл непрекъснато се надграждат мерките за контрол на първичните и вторичните движения, сътрудничеството с третите държави и европейските агенции, както и мерките за увеличаване на връщанията, подчерта вътрешният министър.

За България ролята на Фронтекс е изключително важна и в този смисъл за нас са приоритет ефективното прилагане на Регламента, запълване на  състава на Агенцията и максималното използване на мандата й, заяви министър Калин Стоянов. Подчерта необходимостта от засилване на сътрудничеството между Фронтекс и държавите членки, изложени на непрекъснат миграционен натиск, както и от подобряване на осведомеността, което да повиши качеството на анализа на риска. Тук има значение въпросът за връзката между информацията, събрана в различните бази данни на отделните агенции и правилното им анализиране. В заключение вътрешният министър изтъкна значението на външното измерение, област, в която приоритетно следва да се работи и да се обсъжда редовно ролята на агенцията. Той изрази увереност, че връщанията ще увеличат броя си, ако агенцията има по-разширени правомощия за сътрудничество с третите държави. Важно е да се засили сътрудничеството с третите държави в контекста на справянето с незаконната миграция и с контрабандата на мигранти, коментира още министър Стоянов.