Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за енергетиката, предаде репортер на "Фокус“.

Законопроектът бе подкрепен с 98 гласа "за“, 49 бяха"против“, нямаше гласували с "въздържал се“.

Вносители на промените са от Министерския съвет.

Голямата промяна, която идва с промените, е въвеждането на пълна либерализация на пазара едро на електрическа енергия до края на 2023 година. Битовите потребители обаче ще остнат на регулиран пазар до 2026 година.

В предвидените изменения и допълнения се прекратява ролята на Националната електрическа компания и се премахват квотите на производителите за регулирания пазар. По време на преходния период крайните снабдители ще снабдяват битови крайни клиенти по регулирани цени.

Либерализацията на пазара на дребно на електрическа енергия е съобразена изцяло с Решение на Народното събрание от 11 ноември 2022 г., според което битовите крайни клиенти на електрическа енергия остават на регулиран пазар до 31 декември 2025 г., след което се осигурява постепенно пълно дерегулиране на цените на дребно за домакинствата, успоредно с пълната възможност за смяна на доставчика.

Законопроектът предвижда въвеждането на дефиниция за енергийна бедност.